O δικτυακός τόπος www.bioscoop.gr (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (εφεξής “BIOSCOOP”) με σκοπό την παροχή πληροφοριών και/ή υπηρεσιών και/ή προϊόντων στους επισκέπτες/ χρήστες του δικτυακού μας τόπου.

 

Η χρήση του δικτυακού τόπου αποτελεί τεκμήριο, ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης που παρατίθενται, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

 

O BIOS COOP δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του δικτυακού τόπου, καθώς και να τροποποιεί, αναθεωρεί και ενημερώνει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που θέτει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης, πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου, άλλως η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
Ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί ή παραποιεί τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και τους τυχόν ειδικότερους όρους χρήσης υπηρεσιών.

Ολόκληρο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων προσώπων), που αναφέρονται ενδεικτικά και καθόλου περιοριστικά, όπως κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, σχέδια, απεικονίσεις, εικόνες,video, ήχοι, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, επωνυμίες, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, επωνυμίες εταιρειών κλπ., αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στο BIOS COOP ή στους προμηθευτές – συνεργάτες της και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. O BIOS COOP διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

 

Απαγορεύεται ρητά σε οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου, η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του BIOS COOP. Ο BIOS COOP επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά του, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

 

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων που εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, εκτός εάν ρητά αναφέρεται αυτό.

Ο BIOS COOP σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού του τόπου. Για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού μας τόπου, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, που είναι διαθέσιμη στον δικτυακό μας τόπο:  www.bioscoop.gr/πολιτική-ιδιωτικού-απορρήτου και η οποία εξηγεί και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου του BIOS COOP.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου διατίθεται «ως έχει» και ο BIOS COOP δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

 

Ο BIOS COOP καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού του τόπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται, ότι η λειτουργία του δικτυακού τόπου θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη. Ο BIOS COOP, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού του τόπου και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία του και την επίσκεψη/χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού του τόπου, στις οποίες ο επισκέπτης/χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με την απόλυτη και βέβαιη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο BIOS COOP δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται διά του δικτυακού τόπου. Ομοίως ο BIOS COOP δεν εγγυάται, ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στην διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση ο BIOS COOP δεν αναλαμβάνει οποιοδήποτε κόστος που αφορά ενδεχόμενες διορθώσεις ή εξυπηρετήσεις, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον επισκέπτη/χρήστη.

Ο δικτυακός τόπος παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Ο BIOS COOP δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων (websites), που υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και προστασίας της ιδιωτικότητας, αυτών των δικτυακών αυτών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου του BIOS COOP, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, δια μέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι αυτό το πράττει με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί κατά την περιήγησή του στον δικτυακό τόπο να κάνει χρήση των υπηρεσιών του για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στις υπηρεσίες του, συμφωνεί, ότι πρέπει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο σε/για κάθε σχετική αίτησή του για την δημιουργία λογαριασμού με σκοπό την πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Επίσης να διατηρεί και να ενημερώνει με κάθε επιμέλεια τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε αυτά να είναι τα ακριβή και να παραμένουν έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Ακόμη, ο επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού τόπου να είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την μη αποκάλυψη σε τρίτους των προσωπικών του κωδικών (όνομα χρήστη [username] και συνθηματικού [password]) που χρησιμοποιεί για την χρήση επιμέρους σελίδων του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης φέρει την άμεση και αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση τυχόν κλοπής, απώλειας ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψης του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στο λογαριασμό του. O επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα τον BIOS COOP για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδό του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

 

Για τις προσπάθειες του BIOS COOP για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου μπορείτε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Cookies του δικτυακού τόπου (www.bioscoop.gr/πολιτική-cookies). Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι ο BIOS COOP δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου δεδομένου, ότι η διαθεσιμότητα και λειτουργία του δικτυακού τόπου μπορεί να επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες (δίκτυα επικοινωνίας, μεγάλος αριθμός επισκεπτών/χρηστών που επισκέπτονται/ χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον δικτυακό τόπο, αιτίες που οφείλονται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανώτερης βίας κλπ). Κατά συνέπεια αυτών, ο BIOS COOP δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από την χρήση ή μη χρήση ή αδυναμία χρήσης/επίσκεψης στον δικτυακό τόπο. Τέλος, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του BIOS COOP. Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που τυχόν προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ αιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω μη ορθής και σύννομης χρήσης του, όπως και να αποζημιώσει πλήρως τον BIOS COOP έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης του δικτυακού τόπου. Έτσι, σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του δικτυακού τόπου, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τον BIOS COOP για κάθε είδους ζημία (θετική ή/και αποθετική) ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επικοινωνία του με τυχόν τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο δικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Ο BIOS COOP μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του δικτυακού του τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).
Για να μάθετε περισσότερα πράγματα για τα cookies κλπ, μπορείτε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Cookies  του δικτυακού τόπου (www.bioscoop.gr/πολιτική-cookies).

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οποιαδήποτε από τις ως άνω διατάξεις διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες όροι αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ του BIOS COOP ως διαχειριστή του δικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τον BIOS COOP, που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν συνιστά, ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτούς.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@bioscoop.gr.

Επίσης, αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και την χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τελευταία Ενημέρωση Όρων Χρήσης: 21 Ιανουαρίου 2021.