Το bioscoop.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προς πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», Λεωφόρος Καραμανλή 42, ΤΚ 54639, που εκπροσωπείται νόμιμα, που θα καλείται στο εφεξής “BIOSCOOP”. Ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει και να τηρεί τους όρους χρήσης του eshop, που αναφέρονται στο παρόν, τους οποίους ο BIOSCOOP θεωρεί ότι έλαβε γνώση και τους αποδέχεται πλήρως, πριν από κάθε επίσκεψή του στο eshop. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί ολικά ή μερικά με τους όρους αυτούς δεν θα πρέπει να κάνει χρήση του eshop. Γι’ αυτό επισκέπτης/χρήστης ο επισκέπτης/χρήστης για να κάνει μία παραγγελία θα πρέπει προηγουμένως να αποδεχθεί τους όρους, διαφορετικά  μπορεί να αποστείλει την παραγγελία του.

 
Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ικανό προς δικαιοπραξία και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μπορεί να κάνει χρήση του eshop. Απαραίτητο γι’αυτό είναι να έχει ή να δημιουργήσει ένα προσωπικό του λογαριασμό, βάσει των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στους όρους και προϋποθέσεις του «δικτυακού τόπου» της επιχείρησης, www.bioscoop.gr. Διαφορετικά μπορεί μόνο να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.  Μόλις, όμως, αρχίζει να επιλέγει προϊόντα και να δημιουργεί την παραγγελία του θα του ζητηθεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό. Επί πλέον θα του ζητηθεί να συμπληρώσει τον ταχυδρομικό κώδικα της συγκεκριμένης διεύθυνσης της επιλογής του, όπου θα γίνει η παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας του, η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξυπηρετείται από το eshop του BIOSCOOP. Θα ενημερωθεί δε αυτόματα και αμέσως από το σύστημα εάν δεν εξυπηρετείται. Ο BIOSCOOP διατηρεί πλήρες το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου επισκέπτη/χρήστη εάν διαπιστώσει ότι τα δηλωθέντα από τον επισκέπτη/χρήστη στοιχεία δεν είναι αληθινά.  

Ο BIOSCOOP δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών για το κάθε προϊόν που διαθέτει προς πώληση, διατηρεί όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που του παρέχει γι’ αυτό ο νόμος. Ο παραγωγός/προμηθευτής των προϊόντων φέρει την τελική ευθύνη για τα ελαττωματικά προϊόντα και τις πληροφορίες επί των συσκευασιών για τα εμπορεύματα. Τα προϊοντα προβάλλονται στον επισκέπτη-χρήστη μέσω φωτογραφιών με τις αντίστοιχες περιγραφές που περιλαμβάνουν τις πληροφορίες για το κάθε προϊόν. Ειδική Επιτροπή του BIOSCOOP επικαιροποιεί τακτικά τις πληροφορίες αυτές. Αυτές όμως που αφορούν  σε ημερομηνίες για την παρασκευή, συσκευασία, λήξη, τιμές μέτρησης ή κόστους και ενδείξεις του προϊόντος, και μπορεί  να έχουν διαφοροποιηθεί από αυτές κατά το χρόνο λήψη της φωτογραφίας. Οι τιμές στο eshop είναι οι ίδιες με αυτές του καταστήματος του BIOSCOOP και είναι οι τελικές μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ, εκτός από το όποιο οριζόμενο κόστος μεταφοράς. Στα προϊόντα προσφορών τα χρήματα επιστροφής για τα προϊόντα που αγοράστηκαν θα είναι τα ίδια με την τιμή προσφοράς, προώθησης ή έκπτωσης αυτών. Οι προσφορές ισχύουν πάντα για χρονική περίοδο που φαίνεται στην φωτογραφία/εικόνα, εφόσον βέβαια το συγκεκριμένο είδος είναι διαθέσιμο και υπάρχει σε επάρκεια. Η χρέωση θα γίνεται μόνο με βάση τις τιμές που εμφανίζονται στο eshopbioscoop κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα φρέσκα προϊόντα, αυτά ζυγίζονται κατά την ημέρα που εκτελείται η παραγγελία και χρεώνονται με βάση την τιμή μονάδας μέτρησης κατά το χρόνο που υποβλήθηκε (η παραγγελία). Σε περίπτωση διαφορετικής τιμής μονάδας μέτρησης και τελικής τιμής πώλησης, η τιμή χρέωσης θα είναι πάντα αυτή του χρόνου υποβολής της παραγγελίας, ασχέτως της τυχόν διαφορετικής ένδειξη τιμής επί του προϊόντος.

 

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται αποκλειστικά από τον BIOSCOOP και στην διεύθυνση επιλογής του επισκέπτη/χρήστη.

Για το μεταφορικό κόστος, ισχύουν τα κάτωθι:

Α’ Ζώνη:

Από Λεωφόρο Νίκης – Λαγκαδά – Αγ. Δημητρίου – όρια Αγ Παύλου – Τριανδρίας – Άνω Τούμπας – Κάτω Τούμπας – Χαριλάου – Βούλγαρη – Ντεπώ.

Μεταφορικό κόστος 2,5€.

Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες από 35€ και πάνω.


Β’ Ζώνη:

Όρια Δ. Πανοράματος – όρια Φοίνικα – Περιφερειακός – Μοναστηρίου έως One Salonika – Λιμάνι.

Μεταφορικό κόστος 3,5€.

Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες από 50€ και πάνω.


Ο BIOSCOOP διατηρεί πλήρες το δικαίωμα να τροποποιήσει τον παρόντα όρο της χρέωσης για την  παράδοση των προϊόντων με την δέσμευση για την ταυτόχρονη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη.

 
Ο επισκέπτης/χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν από όλα τα προϊόντα που διατίθενται από το eshop του BIOSCOOP, οπότε και θα εμφανίζεται σ’αυτόν το εκτιμώμενο σύνολο της αξίας κάθε προϊόντος που επιλέγει μαζί με το σύνολο των επιλεχθέντων προϊόντων. Δεν προβλέπεται ελάχιστο μέγεθος ανά είδος, είτε ως προς το βάρος, είτε ως προς την ποσότητα είτε ως προς την αξία των προϊόντων επιλογής, εκτός από τον μέγιστο δυνατό όγκος ανά είδος που θα γνωστοποιείται στον επισκέπτη/χρήστη μέσω του BIOSCOOP. Η αποστολή του αποδεικτικού καταχώρισης της παραγγελίας από το eshop δεν συνιστά απαραίτητα και αποδοχή της, η οποία εξαρτάται πάντοτε από την διαθεσιμότητα και τα αποθέματα και για να γίνει αποδεκτή και να εκτελεστεί θα πρέπει η ελάχιστη εκτιμώμενη συνολική αξία των επιλεχθέντων προϊόντων να είναι αξίας τουλάχιστον 20ευρώ για την Α’ Ζώνη και 35ευρώ για τη Β’ Ζώνη (όπως έχουν ορισθεί παραπάνω). Με δεδομένο ότι κάποια προϊόντα διατίθενται με βάση το βάρος τους και ότι το τελικό βάρος ενδέχεται να αποκλίνει της ποσότητας που έχει παραγγελθεί κατά (±) 10% σε συγκεκριμένες κατηγορίες (πχ. μαναβικής), ο επισκέπτης/χρήστης το αποδέχεται ως εύλογο, οπότε και η τελική τιμή χρέωσης των προϊόντων αυτών θα είναι με βάση το τελικό βάρος τους κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας και σύμφωνα με την τιμή μονάδας μέτρησης κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση που κάποια προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας o BIOSCOOP ενημερώνει τον επισκέπτη/χρήστη. Αυτός στην συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσει το eshop για την αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή για την αφαίρεσή τους,  άλλως  για την υπαναχώρησή του και σε κάθε περίπτωση o BIOSCOOP δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι αυτού από την μη αποδοχή και μη εκτέλεση ολικά ή μερικά της παραγγελίας του. Ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να δηλώνει την ημερομηνία και το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας του πριν ακόμη την ολοκληρώσει  με ακρίβεια και πιστότητα. Εάν, όμως, δεν έχει δηλώσει σωστά τα στοιχεία  της διεύθυνσης ή εάν στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί δεν υπάρχει  καν κτίριο ή και το πρόσωπο/ παραλήπτης της παραγγελίας του ο BIOSCOOP δεν ευθύνεται για την μη παράδοση της παραγγελίας του. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο επισκέπτης/χρήστης θα ενημερώνεται για το συνολικό εκτιμώμενο ποσό αυτής, το οποίο όμως δεν είναι και το τελικό λόγω του μεταβλητού του βάρους κάποιων από τα προϊόντα ή της μη διαθεσιμότητάς τους, πράγμα το οποίο γνωρίζει και το αποδέχεται εκ των προτέρων. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας το eshop θα αποστέλλει στο email που έχει δηλώσει ο επισκέπτης/χρήστης μήνυμα μέσω του info@bioscoop.gr με τα στοιχεία της παραγγελίας του και τον τρόπο πληρωμής που ο ίδιος έχει επιλέξει. Η παραγγελία που θα πραγματοποιείται μέχρι της 12:00μμ θα μπορεί να παραδοθεί αυθημερόν. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι υποχρεωμένος με το που θα παραλάβει την παραγγελία του να την ελέγξει και εάν κάποια από τα είδη/προϊόντα δεν έχουν παραγγελθεί από αυτόν τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα το eshop και να ζητήσει την επιστροφή τους, τα οποία και θα παραλάβει αποκλειστικά και μόνο o BIOSCOOP. Για όσα προϊόντα δεν αποδέχεται θα αφαιρείται η αξία τους από το σύνολο και θα κόβεται και το αντίστοιχο παραστατικό (πιστωτικό).


Η πληρωμή της αξίας προϊόντων της παραγγελίας θα γίνεται με μετρητά ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα κατά το χρόνο παραλαβής της.

Με αντικαταβολή:

Δεν απαιτείται από τον επισκέπτη/χρήστη η γνωστοποίηση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του κατά τον χρόνο της παραγγελίας του. Αυτό θα γίνει  κατά τον πραγματικό χρόνο της παράδοσης και αποδοχής από αυτόν της παραγγελίας, καθώς και της αξίας αυτής.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επιστρέψει τις κενές φιάλες στο φυσικό κατάστημα. Η έκπτωση που αντιστοιχεί διαφέρει για κάθε φιάλη και μπορεί να αναδιαμορφώνεται ελεύθερα από το eshopbioscoop και θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό της επόμενης παραγγελίας. 

 
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παραγγελία του  μέσω του eshopbioscoop μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ώρες (08:00΄-21:00΄, πλην Σαββάτου και Κυριακής) πριν από την επιλεχθείσα από αυτόν ώρα παράδοσης. 

Η παραλαβή της παραγγελίας από τον επισκέπτη/χρήστη γίνεται υποχρεωτικά κατόπιν ελέγχου της παραγγελίας του, καθόν χρόνο αυτή παραδίδεται από το eshopbioscoop  σ’αυτόν, κατά τον οποίο έχει αυτός το δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχθεί την παραγγελία, καθώς και το κόστος αυτής.

 

Η επιστροφή προϊόντων από τον επισκέπτη/χρήστη μπορεί να γίνει, είτε γιατί δεν είναι αυτά που είχε παραγγείλει ο ίδιος, είτε γιατί αυτά που αντικαταστάθηκαν με άλλα δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του. Απαραίτητη προϋπόθεση και στις δύο  περιπτώσεις είναι το επιστρεφόμενο είδος/προϊόν να φέρει άθικτη και πλήρη την συσκευασία του. Ειδικά όμως για τα φρέσκα προϊόντα, αυτά πρέπει να επιστραφούν από τον επισκέπτη/χρήστη μόνο αυθημερόν κατά την ημέρα παράδοσης της παραγγελίας, αφού πρώτα επικοινωνήσει με το eshopbioscoop και ζητήσει την επιστροφή τους, τα οποία και θα παραλάβει αποκλειστικά και μόνο το eshopbioscoop. Εάν, διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση σε κάποιο από τα προϊόντα ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να καλέσει το eshopbioscoop για τον έλεγχο αυτών από τους υπαλλήλους του, τα οποία και θα παραλάβει αποκλειστικά και μόνο το eshopbioscoop, έχει δε σ’αυτήν την περίπτωση την δυνατότητα, είτε της αντικατάστασής τους,  είτε της επιστροφής χρημάτων. 

Σακούλες:

Χρησιμοποιούνται βιοδιασπώμενες σακούλες αξίας 0,12€/τεμ. Στις παραγγελίες χρεώνεται 1 σακούλα ανά 10 τεμάχια συνολικού βάρους μέχρι 4 κιλά.

Τελευταία Ενημέρωση Πολιτικής Παράδοσης & Επιστροφών: 30 Ιουνίου 2023