ΚατηγορίεςΝέα

Παρουσίαση του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Παρουσίαση του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εισήγηση του Θεολόγου Βλάχου (κοινωνικός λειτουργός, αν. προϊστάμενος καταφυγίου θυμάτων έμφυλης βίας ΕΚΚΑ) στην e-εκδήλωση για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας που διοργάνωσε ο Βίος Coop στις 10 Μάρτη 2021.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. και έχει έδρα την Αθήνα. Υπάγεται στον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ:

Συντονισμός του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες, πληθυσμιακές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, παραμέλησης, εγκατάλειψης, φυγής από το σπίτι, κακοποίησης, έντονης συναισθηματικής φόρτισης, αδυναμία κάλυψης των βασικών αναγκών διαβίωσης τους ή όταν αντιμετωπίζουν κοινωνικούς κινδύνους που προέρχονται από φυσικές καταστροφές ή από ατυχήματα με μεγάλο αριθμό θυμάτων.  

Γνωμοδότηση στο Υπουργείο για θέματα πολιτικών Κοινωνικής Πρόνοιας και την πιστοποίηση των εθελοντικών φορέων ΜΚΟ, μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και προώθηση του δημόσιου διαλόγου για ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας. 

Διασύνδεση, συνεργασία, συντονισμός, στήριξη και προβολή του Δικτύου των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας.

Παροχή επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης για καταστάσεις έκτακτης κοινωνικής ανάγκης, ενημέρωση για τις παροχές και τις υπηρεσίες πρόνοιας και διασύνδεση και διευκόλυνση της πρόσβασης στο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Προστασίας και Αλληλεγγύης.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

Γονείς που χρήζουν ενημέρωσης και στήριξης για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους .

Παιδιά και έφηβοι που βρίσκονται σε κίνδυνο, παραμελούνται είτε είναι θύματα βίας, παράνομης διακίνησης – εμπορίας (trafficking), εγκατάλειψης κ.α.

Οικογένειες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης ή κοινωνικού αποκλεισμού κ.α.

Γυναίκες και τα παιδιά τους θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης, διακίνησης – εμπορίας (trafficking), εγκατάλειψης, διακρίσεων, εγκληματικών πράξεων κ.α.

Γυναίκες μόνες με παιδιά σε κατάσταση κρίσης, φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

ΑμΕΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θύματα διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού που χρήζουν ενημέρωσης, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης.

Ηλικιωμένοι που βρίσκονται σε κίνδυνο ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης.

Άτομα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών ή ατυχημάτων.

Ξενώνας για γυναίκες  – θύματα βίας ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκη

Η πράξη «Αναβάθμιση Ξενώνα για γυναίκες – θύματα βίας Ε.Κ.Κ.Α Θεσσαλονίκης», εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ” του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το έργο υλοποιείται με ευθύνη του Ε.Κ.Κ.Α. στη βάση Προγραμματικής Συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Έχει ως αντικείμενο την λειτουργία Ξενώνα για γυναίκες – θύματα βίας σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, κ.λπ.), σε κτιριακή υποδομή στο νομό Θεσσαλονίκης, δυναμικότητας 20 κλινών. 

Στο πλαίσιο του έργου, επιγραμματικά, παρέχεται στις γυναίκες ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη, με ενισχυμένη εφαρμογή δράσεων, όπως:

εκμάθηση γλώσσας, 

δημιουργική απασχόληση παιδιών, 

ενισχυτική διδασκαλία,

υποστήριξη στον μητρικό ρόλο, 

συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση, 

συστηματοποιημένη παρακολούθηση μετά την αποχώρηση / follow-up κ.α.).

Παροχή φύλαξης για διασφάλιση προστασίας σε συνθήκες καταφυγίου.

Παροχή συνεχούς φροντίδας για διασφάλιση κλίματος ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Αναλυτικότερα, στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, και πολλαπλή στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό καθώς και την υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής παραμονής των γυναικών στους Ξενώνες, παρέχεται στέγη, διατροφή, ιματισμός, ιατροφαρμακευτική και υγειονομική φροντίδα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό επίπεδο, δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά των φιλοξενουμένων, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας τόσο στις γυναίκες, όσο και στα παιδιά τους, ενισχυτική διδασκαλία για την μελέτη των σχολικών μαθημάτων και νομική καθοδήγηση σε συνεργασία με ΚΕΘΙ και άλλους φορείς. Επιπλέον, στις φιλοξενούμενες και τα παιδιά τους παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης στο πλαίσιο της εκάστοτε εφαρμοζόμενης κρατικής κοινωνικής πολιτικής και διασυνδέονται με αρμόδιους φορείς ώστε να επιτευχθεί, το συντομότερο δυνατόν η κοινωνική τους επανένταξη.

Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.) με τα παιδιά τους οι οποίες χρήζουν φιλοξενίας στους Ξενώνες. Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ, Θρήσκευμα και γεωγραφική προέλευση των ωφελούμενων  γυναικών.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας λειτουργεί, ολόκληρο το24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μέχρι σήμερα έχει εξυπηρετήσει ήδη περισσότερες από 130 γυναίκες με τα παιδιά τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας  197 

Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Θεσσαλονίκη 2310471101

Τηλεφωνική Γραμμή SOS (ΓΓΟΠΙΦ) 15900

___________________________

Ολόκληρη την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο κανάλι μας στο ΥouTube.