ΚατηγορίεςΝέα

Εργαστηριακός έλεγχος προϊόντων στο Βίος Coop

Ο συνεταιρισμός Βίος Coop, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με παραγωγούς-προμηθευτές, ζητά περιστασιακά δελτία εργαστηριακής εξέτασης ορισμένων προϊόντων διατροφής πριν προχωρήσει στη διάθεσή τους στο κατάστημα. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν πρόσφατα στο ιδιωτικό Εργαστήριο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-Μάριος Μαρούλης:

1) Δείγμα τυποποιημένου, σε συσκευασία 250gr, φιδέ καθώς και δείγμα τυποποιημένων, σε συσκευασία 500gr, ρεβυθιών από το «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΝΕΣΤΟΡΑ», ως προς την περιεκτικότητά τους σε υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η εξέταση των δειγμάτων έγινε με εφαρμογή δύο επικυρωμένων ενόργανων μεθόδων. Στα δύο προϊόντα δεν ανιχνεύτηκαν δραστικές ουσίες με φυτοπροστατευτική δράση σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το όριο αναφοράς (0,01 mg/kg). Αυτό αντιστοιχεί στην ελάχιστη συγκέντρωση αυτών που μπορεί να μετρηθεί με τις συγκεκριμένες μεθόδους και είναι πάντα χαμηλότερο από το ανώτατο όριο καταλοίπων που έχει καθοριστεί νομοθετικά για οποιαδήποτε από αυτές.

2) Δείγμα μήλων από παραγωγό-προμηθευτή του συνεταιρισμού. Στο δείγμα αυτό δεν ανιχνεύτηκαν δραστικές ουσίες με φυτοπροστατευτική δράση σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το όριο αναφοράς (0,01 mg/kg), που είναι συνήθως πολύ πιο χαμηλό από το νομοθετικά καθορισμένο ανώτατο όριο καταλοίπων για οποιαδήποτε από αυτές.