palermoΚατηγορίεςΝέα

Ο Βίος Coop στο Palermo!

Ο Βίος Coop, στη προσπάθειά του για δικτύωση κοινωνικών εγχειρημάτων αλληλέγγυας οικονομίας, συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, στο «Job Shadowing Program for social enterprises in Italy, Greece, Bulgaria and Poland» που διοργανώθηκε από το πρόγραμμα SE HUBS και συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Τον συνεταιρισμό εκπροσώπησε ο Πάνος Γιακουμίδης, εργαζόμενος στο κατάστημα και  πρώην αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βίος Coop. Η χώρα που φιλοξένησε την συνάντηση ήταν η Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε το Palermo και ο συνεταιρισμός Ciauli στο Trappeto, ένα χωριό στη περιφέρεια του Palermo. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις 21 Νοέμβρη έως  τις 26 Νοέμβρη 2022.

 

5 μέρες γεμάτες γνώση κι εμπειρία!

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε συνεταιρισμούς της περιοχής με τους οποίους συνεργάζεται ο συνεταιρισμός Ciauli. Ένας από αυτούς είναι και ο συνεταιρισμός Noe όπου υπάρχουν εκτάσεις γης στις οποίες καλλιεργούνται αβοκάντο, τροπικά φρούτα και άλλα όπως λεμόνια κλπ.

palermo
palermo2

Από τα μέλη Ninni και Desire του συνεταιρισμού Ciauli, αναλύθηκαν η βιολογική μέθοδος καλλιέργειας που ακολουθείται καθώς και το αυτόνομο σύστημα υδροδότησης που χρησιμοποιείται.

 

Μια άλλη επιχείρηση η οποία συνεργάζεται με τον συνεταιρισμό Ciauli είναι η φάρμα  «Orto di Nonno Nino» που βρίσκεται στο Terrasini, ένα χωριό στη περιφέρεια του Palermo. Στη συγκεκριμένη φάρμα καλλιεργούνται, με τη βιολογική μέθοδο, τροπικά φρούτα, όπως μπανάνες, αλλά και μπρόκολα, κουνουπίδια, καρότα κλπ. καθώς και αβοκάντο. Στη συγκεκριμένη φάρμα, χρησιμοποιείται η ομοιοπαθητική μέθοδος καλλιέργειας. Πρόκειται για μια μέθοδο που συγκαταλέγεται, βέβαια,  στις βιολογικές αλλά συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή διάσταση της ζωής των καλλιεργούμενων ειδών και το ρόλο που αυτή παίζει στην ανάπτυξη των ειδών.

palermo_italy

Ο συνεταιρισμός Valdibella είναι ένας ακόμα φορέας με τον οποίο έχει συνεργασία ο Ciauli. Πρόκειται για έναν αγροτικό συνεταιρισμό του οποίου η δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει βιολογικές καλλιέργειες διαφόρων λαχανικών και φρούτων, παραγωγή τοπικών βιολογικών οίνων σε ξεχωριστή οινοποιητική μονάδα, παραγωγή τοπικών βιολογικών αλεύρων, ζυμαρικών, οσπρίων, σαλτσών, μαρμελάδων φυτικών ροφημάτων αμυγδάλου κ.α. Παρουσιάστηκαν οι εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού μεταξύ των οποίων οι αγροτικές εκτάσεις, τα αμπέλια, η οινοποιητική μονάδα, το τμήμα τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων του συνεταιρισμού, το τμήμα χημικών ελέγχων, τα γραφεία της λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης και οι χώροι αποθήκευσης των προϊόντων. Ο Valdibella έχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και συμβάλλει στη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και στη προώθηση της συνεταιριστικής πρακτικής.

Τα μέλη του Ciauli, εκτός από  τη δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις αλληλέγγυας οικονομίας, έχουν ενεργή δράση σε δομές κοινωνικής επανένταξης ατόμων με δυσκολίες. Μια από αυτές είναι η λέσχη «Itaca» στο Palermo. Πρόκειται για έναν κοινωνικό χώρο όπου άτομα με ψυχικές διαταραχές μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να επανακτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στους ανθρώπους γύρω τους και να καθοδηγηθούν στη κοινωνική και εργασιακή αυτονομία. Τα μέλη της Itaca, με την υποστήριξη των μελών του Ciauli και των εργαζομένων της λέσχης, συμμετέχουν, μεταξύ των άλλων, στη διαχείριση και τη προετοιμασία παραγγελιών που προέρχονται από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα  στο οποίο μπορούν οι κάτοικοι του Palermo να αγοράσουν προϊόντα των προαναφερόμενων συνεταιρισμών και άλλων επιχειρήσεων αλληλέγγυας οικονομίας.

Πραγματοποιήθηκε, επίσης, μια επίσκεψη στο PRISM, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό στο Palermo που αποτελεί τον φορέα συντονισμού του προγράμματος SE HUBS στην Ιταλία. Παρουσιάστηκε η εμπειρία των προηγούμενων ημερών καθώς και η χρησιμότητα ενδιαφερουσών πρακτικών που ακολουθούνται από τον Ciauli και τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται.

 

The shadowing program is part of the SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises project 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN. This project has been funded with support from the European Commission. This program reflects the views only of the participants, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information presented therein.

English

Bios Coop in Palermo!

In its strategy for the cooperation of social enterprises of the solidarity economy, Bios Coop was invited to participate in the “Job Shadowing Program for social enterprises in Italy, Greece, Bulgaria and Poland” organized by the SE HUBS program and co-financed by the Erasmus+ program of the European Commission . The cooperative was represented by Panos Giakoumidis, an employee at the store and former vice-president of the Bios Coop Board . The country that hosted the meeting was Italy. Particularly, Palermo and the Ciauli cooperative in Trappeto, a village in the Palermo district, were chosen. The program took place from November 21 to November 26, 2022.

 

5 days full of knowledge and experience!

 

During the program, visits were made to local cooperatives  which the Ciauli cooperative works with. One of them is the Noe cooperative in which there are areas of land where avocados, tropical fruits and others like lemons etc. are cultivated.

palermo
palermo2

The organic farming and the autonomous irrigation system used in the fields were presented by Ninni and Desire, members of the Ciauli cooperative.

 

Another business that cooperates with the Ciauli cooperative is the farm “Orto di Nonno Nino” located in Terrasini, a village in the Palermo region. In this farm, tropical fruits such as bananas, vegetables such as broccoli, cauliflower, carrots, etc., as well as avocados are grown organically. In this farm, homeopathic cultivation is used. It is a method that is included in the organic methods  and focuses on the energy dimension of the life of cultivated species and the role that this dimension plays in the development of species.

palermo_italy

Valdibella cooperative is another organization which Ciauli has a cooperation with. It is an agricultural cooperative whose activity includes organic cultivation of various vegetables and fruits, production of local organic wines in a separate winemaking unit, production of local organic flour, pasta, legumes, sauces, jams, herbal almond drinks, etc. The cooperative’s facilities were presented, including the agricultural lands, the vineyards, the winemaking unit, the cooperative’s product standardization and packaging department, the chemical control department, the accounting and secretarial support offices and the product storage areas. Valdibella has a significant export activity and contributes to the support of producers’ income and the promotion of cooperative practice.

Except from networking with other solidarity economy businesses, Ciauli members are actively involved in social reintegration structures for people with difficulties. One of these structures is the “Itaca” club in Palermo. Itaca is a social space where people with mental disorders can develop their skills and interests, regain confidence in themselves and the people around them and be guided to social and work autonomy. The members of Itaca, with the support of members of Ciauli and the employees of the club, participate, among other things, in the management and preparation of orders coming from an online store through which the residents of Palermo can buy products of the aforementioned cooperatives and others solidarity economy businesses.

A visit was also made to PRISM, a non-profit organization in Palermo which is the coordinating body of the SE HUBS program in Italy. The previous days’ experience and the usefulness of interesting practices followed by Ciauli were presented.

 

The shadowing program is part of the SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises project 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN. This project has been funded with support from the European Commission. This program reflects the views only of the participants, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information presented therein.

2013-2017-4 χρόνια ΒίοςΚατηγορίεςΝέα

Ομόφωνη επιστολή όλων των μελών του Ανοιχτού Διοικητικού Συμβουλίου του Βίος Coop, με αφορμή την καταγγελία του πρώην εργαζόμενου, Φοίβου Μακρίδη (ΦΜ).

Τις τελευταίες μέρες τα μέλη του συνεταιρισμού μας (εργαζόμενοι με αμοιβή στο κατάστημα και εργαζόμενοι στα όργανά του χωρίς αμοιβή) γίναμε μάρτυρες της καταγγελίας του ΦΜ προς τον Βίος Coop. Παρακάτω, αναφέρουμε τα βασικά σημεία αυτής, καθώς και την άποψη των υπογραφόντων, δηλαδή όλων των εργαζομένων του καταστήματος καθώς και όλων των μελών του Ανοιχτού ΔΣ.

Το σημείο της διαφωνίας
Στις αρχές του τρέχοντος έτους, πριν από την γέννηση του δεύτερου τέκνου του, ο ΦΜ, αντί να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο (Ανοιχτό ΔΣ – ΑΔΣ για τον συνεταιρισμό) όπως γνώριζε και ο νόμος που επικαλείται ρητά προβλέπει, αιτήθηκε προφορικά από τους συναδέλφους του την αλλαγή του προγράμματος εργασίας ώστε να δουλεύει αποκλειστικά κατά την πρωινή βάρδια για τους επόμενους 10 μήνες, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Σημειώνουμε ότι, από την αρχή που εργάστηκε ακολουθούσε, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, διπλή βάρδια (εναλλάξ πρωινή και απογευματινή / εβδομάδα). Οι εργαζόμενοι για να τον βοηθήσουν προσωρινά και μόνο αποδέχτηκαν την επιθυμία του και επιφορτίστηκαν με την αλλαγή αυτή τα βάρη στο πρόγραμμά τους. Για 10 μήνες άλλαξαν όλοι/ες το πρόγραμμά τους, προσαρμόζοντάς το στην ανάγκη του ΦΜ ώστε να δουλεύει μόνο πρωινά. Αυτό όμως είχε εκ των πραγμάτων πολύ αρνητικές συνέπειες στις ζωές όλων τους, με αποτέλεσμα να φτάσουν σε σημείο να μην μπορούν να συνεχίσουν άλλο σε αυτό το πρόγραμμα, αφού λόγω κούρασης δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις δικές τους οικογενειακές υποχρεώσεις (κάποιοι είναι επίσης εργαζόμενοι γονείς). Δούλευαν, δηλαδή, στα όριά τους και όλο αυτό απόβηκε σε βλάβη του συνεταιρισμού.    

Στη συνάντηση των εργαζομένων στις 30/9/2022 οι εργαζόμενοι εξήγησαν στον ΦΜ με κάθε τρόπο ότι είναι αδύνατον να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί όλες/οι τους έχουν οικογενειακές και λοιπές υποχρεώσεις και ότι θα πρέπει να αναλαμβάνουν ο καθένας τους τόσο πρωινή όσο και απογευματινή βάρδια προς κάλυψη των αναγκών του καταστήματος, γιατί αλλιώς το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Του επισήμαναν ότι πολλές φορές στην απογευματινή βάρδια αναγκάστηκαν κάποιοι από αυτούς να επιστρέψουν στο κατάστημα από ρεπό ή άδεια γιατί ένα από τα δύο εργαζόμενα μέλη είτε αρρώστησε ξαφνικά, είτε είχε απόλυτη ανάγκη να φύγει από τη δουλειά, με συνέπεια άλλες φορές να μένει το κατάστημα απροστάτευτο λόγω ελλιπούς στελέχωσης της απογευματινής βάρδιας με μόνο 2 εργαζόμενους, γεγονότα που τα γνώριζε εξάλλου και ο ίδιος. Επιπλέον του τονίστηκε ότι το κατάστημα έχει πολλά προβλήματα όπως στην ασφάλεια, σε κλοπές, στις παραγγελίες, κ.α. και δεν γινόταν να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση με το αποκλειστικά πρωινό ωράριο του ΦΜ. Μάλιστα, και πάλι προς εξυπηρέτηση του ΦΜ, του πρότειναν να αναλαμβάνει έστω δύο απογευματινές βάρδιες ανά εβδομάδα. Παρόλα αυτά αρνήθηκε κάθε άλλη πρόταση, λέγοντάς τους ότι αν επιμείνουν θα τον αναγκάσουν να παραιτηθεί.


Έτσι οι εργαζόμενοι, μη έχοντας τί άλλο, αποφάσισαν να θέσουν το θέμα στο ΔΣ (ΑΔΣ) στις 19/10/2022 ώστε να ληφθεί απόφαση του οργάνου επ’ αυτού. Για τη συνεδρίαση αυτή είχαν ενημερωθεί με email από πριν όλοι οι εργαζόμενοι, και ειδικά ο ΦΜ, ότι ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν το παραπάνω θέμα του. Ωστόσο ο ΦΜ δεν παρέστη σε αυτήν (αργότερα υποστήριξε, ψευδώς, ότι το ΑΔΣ δεν τον ειδοποίησε και ότι δεν θέλει να ακούσει την άποψή του). Έτσι το ΑΔΣ αποφάσισε συνολικά για το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί από τους εργαζομένους για το κατάστημα και γι’ αυτό συνέταξε μια επιστολή προς όλους τους εργαζόμενους, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, που διαμορφώθηκε ερήμην του και πως θα πρέπει οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στο κανονικό πρόγραμμα εργασίας με τρεις (3) εργαζόμενους στην πρωινή και τρεις (3) στην απογευματινή βάρδια απαραιτήτως που διασφαλίζει την ομαλή κοινωνική ζωή της πλειοψηφίας των εργαζομένων και τις ανάγκες του συνεταιρισμού, ειδικά στην λειτουργία του καταστήματος.

Πρέπει να αναφερθεί πως καθόλη τη διάρκεια των γεγονότων αυτών δεν έγινε καμία πρόταση για διαγραφή του ΦΜ από μέλος του συνεταιρισμού, αλλά ούτε και απόλυσής του όπως, ψευδώς, αναφέρει στις επιστολές του. Αντιθέτως, παρόλη την αρνητική και καταγγελτική του στάση, οι συνάδελφοί του, αφού εξάντλησαν όλα τα περιθώριά τους, του επανάφεραν και πάλι την πρότασή τους για μια ενδιάμεση λύση (2 απογευματινές βάρδιες ανά εβδομάδα) την οποία και πάλι δεν δέχτηκε, καθώς ήταν απόλυτος στις αποφάσεις του.

 


Η αντιμετώπιση του θέματος από το συνεταιρισμό
Ο συνεταιρισμός, λαμβάνοντας υπόψη την συνολική κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του και την εν γένει λειτουργία του (εργαζόμενοι, ωράριο, ασφάλεια, εξυπηρέτηση πελατών, κλοπές κλπ) που προαναφέρονται, σε σχέση με τις ανάγκες του ΦΜ αλλά και τα όσα προβλέπονται από το σχετικό νόμο ότι «Ο εργοδότης εξετάζει και διεκπεραιώνει εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα κάθε αίτηση για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου. Ο εργοδότης τεκμηριώνει κάθε απόρριψη σχετικής αίτησης ή κάθε αναβολή χορήγησης ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας», έκρινε ότι οι ανάγκες του συνεταιρισμού είναι τέτοιες που δεν χωρεί η εφαρμογή του μέτρου αυτού στο πρόσωπο του ΦΜ, λαμβανομένων υπόψη και των λόγων και των  αναγκών φροντίδας της οικογένειάς του και απέρριψε αιτιολογημένα το αίτημα του ΦΜ για αποκλειστικά πρωινό ωράριο.

Καθώς δεν ικανοποιήθηκαν στο ακέραιο όλα τα αιτήματά του, χωρίς να έρθει ούτε μια φορά να τα συζητήσει σε κάποιο ΑΔΣ, ο ΦΜ ξεκίνησε ένα μπαράζ δημόσιων καταγγελιών κατά του Βίος Coop, δημοσιοποιώντας τις σε μέλη του συνεταιρισμού, Facebook, φόρουμ, συλλογικότητες, κλπ.

Στην εκλογοαπολογιστική ΓΣ του συνεταιρισμού στις 11/12/2022 τοποθετήθηκαν αρκετά από τα μέλη για τα πεπραγμένα του ΔΣ μεταξύ αυτών και ο ΦΜ και στηλιτεύθηκε από όλους η απαράδεκτη και ενάντια στον συνεταιρισμό συμπεριφορά του για ένα τέτοιο θέμα. Στην ΓΣ τοποθετήθηκαν άπαντες οι οχτώ (8) συνάδελφοί του διαβάζοντας την επιστολή που ομόφωνα συνέταξαν και απηύθυναν προς τον ίδιο, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: “Εμείς αρνούμαστε όλα όσα αναφέρεις στα έγγραφά σου αυτά ως ψευδή, κακόπιστα, προσβλητικά, αντισυναδελφικά, απαξιωτικά και ενάντια στις αρχές του συνεταιρισμού και σε όλα όσα κατακτήσαμε τόσα χρόνια από 2013 που υπάρχει. Η εν γένει δε συμπεριφορά σου προς εμάς είναι απαράδεκτη μη σεβόμενος τις μέχρι σήμερα καλόπιστες προσπάθειες όλων μας να σε εξυπηρετήσουμε. Εξακολουθούμε μέχρι και σήμερα να είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε τον καθένα από εμάς που έχει κάποια ανάγκη για ένα διάστημα με κάποιες αλλαγές στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, αλλά στο βαθμό όμως που δεν πλήττονται κάποιοι από εμάς τους υπόλοιπους και πάντοτε σύμφωνα με τις ανάγκες του καταστήματος, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και το καταστατικό και πάντα αφού ληφθεί πριν απόφαση από το ΑΔΣ”. Ο ΦΜ την μεθεπόμενη μέρα παραιτήθηκε από εργαζόμενος του συνεταιρισμού, κάνοντας και αίτηση διαγραφής από μέλος του.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, ενώ ο ΦΜ ήταν μέλος του συν/σμού, έχει πάψει εδώ και χρόνια να συμμετέχει στις συλλογικές διαδικασίες του, στις συνεδριάσεις των οργάνων και των επιτροπών του συν/σμού, ενώ οι ελάχιστες παρεμβάσεις του αφορούν συνήθως καταγγελίες προς συναδέλφους του, ή ολόκληρο το ΔΣ. Μας κάνει λοιπόν εντύπωση η ζέση με την οποία ξαφνικά φαίνεται να ανησυχεί για την άμεση δημοκρατία στον Βίος Coop. Ο ΦΜ υποτιμά και υποβαθμίζει εσκεμμένα τις ανάγκες και την οικογενειακή κατάσταση των συναδέλφων του, εκθέτοντας τα προσωπικά τους δεδομένα και διασύροντάς δημόσια τόσο αυτούς όσο και τον συνεταιρισμό, παραθέτοντας στις καταγγελίες του τα σημεία εκείνα των αποφάσεων που θέλει αυτός να προβάλλει (ή ‘βολικά’ αποσπάσματα νόμων) για να δημιουργήσει την εικόνα του αδικημένου, θέτοντας υπεράνω όλων το προσωπικό του θέλω και συμφέρον. Το γεγονός ότι ο ΦΜ χρησιμοποιεί μέχρι και επιχειρήματα για ‘πατριαρχικές αντιλήψεις’ που τον πολεμάνε, προτιμούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο.

Είναι προφανές πως το κυλιόμενο ωράριο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σε κάποιους εργαζόμενους γονείς και ιδιαίτερα σε όσους έχουν παιδιά μικρής ηλικίας. Όμως, ως συνεταιρισμός δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε χωρίς να επιβαρύνουμε υπερβολικά τα οικονομικά και τη λειτουργία του καταστήματος. Κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, όπως συμβαίνει και σε αρκετές περιπτώσεις εργαζομένων μελών μας, όπου έχουμε διευκολύνει το πρόγραμμα εργασίας τους όσο είναι εφικτό.

Είναι, τέλος, σημαντικό να αναφέρουμε πως όλες οι αποφάσεις του συνεταιρισμού για το θέμα του ΦΜ πάρθηκαν με απόλυτη ομοφωνία όλων των μελών των οργάνων του (εργαζομένων στο κατάστημα και ΑΔΣ). Η δε Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αποφάσεις του ΔΣ και το απάλλαξε από κάθε ευθύνη με συντριπτική πλειοψηφία. Οι αποφάσεις αυτές, όπως και το παρόν κείμενο, εκφράζουν το σύνολο των μελών του ΑΔΣ (μέλη ΔΣ, μέλη ΕΣ, εργαζόμενα μέλη στο κατάστημα, μέλη του ΑΔΣ), πλην του ΦΜ.


Θεσσαλονίκη, 28/12/2022

Για τον Βίος Coop:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου

Τα εργαζόμενα μέλη του καταστήματος
Τα μέλη του Ανοιχτού Διοικητικού Συμβουλίου

1 καλο poreiaΚατηγορίεςΝέα

Ο Βίος Coop στην Πανελλαδική Μέρα Δράσης κατά της καύσης απορριμμάτων

Ο Βίος Coop συμμετείχε με την Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας “ΕΝ ΚΑΛΟ ΚΕΜ” στο πρώτο πανελλαδικά συντονισμένο «ΟΧΙ στην Καύση Απορριμμάτων», που εκφράστηκε σήμερα (29.5.2021) και στη Θεσσαλονίκη με συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο και πορεία προς το Δημαρχείο, η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή δημοτικών σχημάτων, σωματείων, οικολογικών και κοινωνικών συλλογικοτήτων και με τους ήχους του μουσικού σχήματος «Κρουστόφωνο».ΚΑΥΣΗ, 29-5-21, ΘεσσαλονίκηΚατηγορίεςΝέα

Πανελλαδική Μέρα Δράσης κατά της καύσης απορριμμάτων, Σάββατο 29.5.2021

Ο Βίος Coop και η Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας “ΕΝ ΚΑΛΟ ΚΕΜ” στηρίζει και συμμετέχει στην Πανελλαδική Μέρα Δράσης κατά της καύσης απορριμμάτων, που θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο 29 Μαΐου 2021, ώρα 12:00 το μεσημέρι (Θεσσαλονίκη: στον Λευκό Πύργο).

Η μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση των αστικών στερεών απορριμμάτων και όχι η καύση και ταφή τους, δεν αποτελούν απλά συστατικό στοιχείο της ΚΑΛΟ, αλλά είναι και το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας πολλών φορέων ΚΑΛΟ.

Διοργάνωση: Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης Ενάντια στην Καύση Απορριμμάτων.

letter to governmentΚατηγορίεςΝέα

Ανοιχτή επιστολή δεκάδων φορέων ΚΑΛΟ προς την κυβέρνηση: Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Οι υπογράφουσες συλλογικότητες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, φορείς υποστήριξης της Κ.ΑΛ.Ο καθώς και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή – που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του «Παρατηρητηρίου Θεσμικών Εξελίξεων για τους Συνεταιρισμούς και την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία» – να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με την απουσία διαλόγου με τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο στον σχεδιασμό και την υιοθέτηση του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και για την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στο ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην υγιή, δίκαιη, πράσινη και ανθεκτική ανάκαμψη.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία εκπροσωπεί σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 13,6 εκατομμύρια εργαζόμενους/ες, 2,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις και, περίπου, το 10% του ΑΕΠ. Στην Ισπανία η Κ.ΑΛ.Ο αντιπροσωπεύει το 10% του ΑΕΠ και το 12,5% της απασχόλησης, δημιουργώντας περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας μέσω περισσότερων από 43.000 εταιρειών και οντοτήτων, ενώ στην Πορτογαλία η κοινωνική οικονομία απασχολεί το 6,4% των ανθρώπων, βελτιώνοντας και τις δεξιότητες τους μέσω της κατάρτισης. Θα μπορούσε και στην Ελλάδα να αναπτυχθεί μια παρόμοια δυναμική, που θα απορροφήσει τα τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται από την κρίση, και δεν θα αφήνει κανέναν/καμία κατεστραμμένο/η, εφόσον παίξει το ρόλο της στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου και γενικότερα στην Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα.

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία έδειξε σημαντική ανθεκτικότητα απέναντι στην υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση, και συνέβαλε στο μετριασμό κοινωνικών προβλημάτων, ακόμα και μέσα στην κατάσταση φυσικής αποστασιοποίησης και υγειονομικών προκλήσεων, όπως είναι κοινώς αποδεκτό πλέον. Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία προσφέρει, όμως, και τις βάσεις για ένα νέο μοντέλο για το Μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου.

Η πανδημία ανέδειξε και συχνά διεύρυνε προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες, αλλά από την άλλη προσέφερε πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις ευκαιρίες και δυνατότητες που υπάρχουν για να προωθηθεί η κοινωνική συνοχή και η ένταξη ευάλωτων ομάδων, η στοχευμένη εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα νέων τεχνολογιών, η στροφή προς πιο βιώσιμες και πράσινες πόλεις, η επιτάχυνση της κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας. Η επόμενη μέρα, η μετά την πανδημία COVID-19 εποχή, δεν μπορεί να είναι μια από τα ίδια, ούτε να σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν. H ανάκαμψη δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε ένα πιο ανθεκτικό, υγιές, πράσινο, κοινωνικά δίκαιο, κλιματικά ουδέτερο και βιώσιμο μέλλον. Κατά συνέπεια η ανάκαμψη θα βασίζεται σε νέες αξίες και ενεργό ρόλο των πολιτών σε μια βαθιά αλλαγή. Διεθνείς οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η κοινωνική οικονομία στην ανθεκτικότητα και αλληλεγγύη μέσα στην κρίση. Μάλιστα, η EE δημιούργησε ειδική σελίδα για παρουσίαση καλών παραδειγμάτων κοινωνικής οικονομίας μέσα στην κρίση.

Μια σειρά εξελίξεων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, υπενθυμίζουν ότι ο σχεδιασμός της ανάκαμψης θα πρέπει να συμπεριλάβει την Κ.ΑΛ.Ο στους σημαντικούς παράγοντες που θα συνεισφέρουν στην δίκαιη και υγιή ανάκαμψη, στην κοινωνική ένταξη και συνοχή, στην δημιουργία θέσεων εργασίας, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στην καινοτομία, στην ενεργειακή μετάβαση, στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, στην προστασία του κλίματος και στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Θα θέλαμε να σας καλέσουμε να μην επαναληφθούν οι διακρίσεις και ο αποκλεισμός εμμέσως (με κριτήρια τα οποία αποκλείουν εκ των προτέρων την Κ.ΑΛ.Ο) ή αμέσως (αποκλείοντας από τους δικαιούχους τη μορφή αυτή) όλων των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας από πολλά από τα μέτρα διάσωσης και μετριασμού της κρίσης (π.χ.Αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού, πρόσβαση στο ΤΕΠΙΧ για κεφάλαια κίνησης). Παρόμοιες διακρίσεις και αποκλεισμοί παραβιάζουν την ευρωπαϊκή πολιτική για ισότιμη αντιμετώπιση κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτως νομικής μορφής, καθώς και τις συστάσεις του Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων να υπάρξουν ισχυρά εργαλεία στήριξης της κοινωνικής οικονομίας μέσα στην κρίση.

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η πλήρης αγνόηση της Κ.ΑΛ.Ο από την διαβούλευση και η απουσία ευρείας κοινωνικής συμμετοχής στη διαμόρφωση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως εξάλλου έχουν εκφράσει την ανησυχία τους και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών τόσο όσον αφορά την διαβούλευση όσο και το περιεχόμενό του. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 18.4 (στοιχείο ιζ) του «Κανονισμού για το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να συμπεριλάβουν «περίληψη της διεξαχθείσας – σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο – διαδικασίας διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, τις οργανώσεις νεολαίας και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους/ες, και τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας οι απόψεις που διατυπώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι μια τεράστια ευκαιρία για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από την πανδημία που επηρεάζουν ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας και της οικονομίας και, αφετέρου, για την προώθηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα συμβάλλουν σε πιο πράσινες και δίκαιες κοινωνίες, ανθεκτικές σε μελλοντικές προκλήσεις, που δεν θα αφήνουν κανένα/καμία πίσω. Δεν μπορεί, κατά συνέπεια, να αφήσει εκτός την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, η οποία μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη προσφέροντας ευκαιρίες και δυνατότητες σε ένα σημαντικό ποσοστό της κοινωνίας που πλήττεται ιδιαιτέρως, όπως οι ευάλωτοι πληθυσμοί, νοικοκυριά που βιώνουν τη φτώχεια (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής φτώχειας που εντοπίζεται ακόμα και μέσα στην εργασία), άστεγους/-ες, τα άτομα που έχασαν τις δουλειές τους, αυτοαπασχολούμενους/ες επαγγελματίες, ανθρώπους του πολιτισμού, πρόσφυγες/ισσες, μετανάστες/στριες, καθώς και νέους/ νέες γενικότερα.

 Είμαστε στη διάθεσή σας για ουσιαστικό διάλογο που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία, που θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες για ένα βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο, ανθεκτικό, υγιές και πράσινο μέλλον που δεν αφήνει κανέναν/καμία πίσω.

 Ενδεικτικά, θα θέλαμε να παραθέσουμε κάποιες από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αναδεικνύουν τη σημασία της Κ.ΑΛ.Ο στην ανάκαμψη και ανθεκτικότητα:

1.    Σε ευρωπαϊκό επίπεδο διεξάγεται ήδη μια ευρεία συζήτηση για το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία (European Action Plan for the Social Economy), που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μάλιστα πρόσφατα τον οδικό χάρτη της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης. Ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος Nicolas Schmit έχει επισημάνει την χωρίς αποκλεισμούς έμπρακτη προστασία και υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ παράλληλα προτάσσει την υποστήριξη της ανάπτυξης επιμέρους οικοσυστημάτων κοινωνικής οικονομίας ως σημαντικό παράγοντα στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης από κάθε Κράτος Μέλος

2.    Τον Νοέμβριο 2020 παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα μιας σημαντικής έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο της Πρωτοβουλίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Social Business Initiative SBI), που δημιούργησε, από το 2011 μέχρι σήμερα, ένα σχέδιο δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει περισσότερες από 20 πρωτοβουλίες από την Επιτροπή σχετικά με τις δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας

3.    Η Ισπανία διοργάνωσε στις 4 Δεκεμβρίου του 2020 την “Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Οικονομία για μια χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψη”, κατά τη διάρκεια της οποίας τα συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, υπέγραψαν την Διακήρυξη του Τολέδο “για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ως βασικό μοχλό για ένα χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο μέλλον.

4.    Η Πορτογαλική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ διοργάνωσε (29/3/3021) συνδιάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων». Στην συνδιάσκεψη η Ana Mendes GodhinoΥπουργός Εργασίας, Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης της Πορτογαλίας, επιβεβαίωσε την ευρωπαϊκή δέσμευση για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας “ως καθοριστικό παράγοντα προόδου από οικονομική και κοινωνική άποψη για όλους και όλες”, ενώ επισήμανε ότι “η πανδημία έδειξε την ικανότητα της κοινωνικής οικονομίας να δημιουργεί θέσεις εργασίας σε μια περίοδο κρίσης”.

5.    Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) έχει εκπονήσει 15 γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με την κοινωνική οικονομία.

6.    Ο ΟΟΣΑ συνεργάζεται με την κοινωνική οικονομία μέσω του προγράμματος «LEAD» για την απασχόληση και την τοπική ανάπτυξη και με το πρόγραμμα «Επιχείρηση για μια Συμπεριληπτική Μεγέθυνση», το οποίο επιδιώκει υπεύθυνες πρακτικές μεταξύ βασικών οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων και αναδεικνύει ότι “είναι δυνατόν να συνδυαστούν οικονομικοί στόχοι με περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων βιώσιμων πρακτικών που σέβονται την υπεροχή των ανθρώπινων αναγκών και των φυσικών οικοσυστημάτων”.

7.    H “Alliance Covid Action Agenda” με την υποστήριξη του World Economic Forum αναγνωρίζει το ρόλο της κοινωνικής οικονομίας και προτείνει συγκεκριμένες δράσεις που κάθε τομέας μπορεί να αναλάβει για να υποστηρίξει την κοινωνική οικονομία και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Ο οδικός χάρτης 2021 περιλαμβάνει ένα πακέτο 21 προγραμμάτων δράσης και 10 περιοχές στις οποίες οι αλλαγές είναι σημαντικές για το πεδίο.

8.    Η «Stand Up for the Social Pillar Alliance», μια συμμαχία για την προώθηση του κοινωνικού πυλώνα, ζητάει το “Ταμείο Ανάκαμψης” να χρηματοδοτήσει δράσεις που εφαρμόζουν τον “Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων” (EPSR) και οι οποίες αναζωογονούν το Ευρωπαϊκό Σχέδιο, με βάση ακμάζουσες οικονομίες, προηγμένα κοινωνικά μοντέλα και ευρεία ευημερία, ενώ τονίζει το ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στην προώθησή του. Στη συμμαχία συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιομηχανικών Συνεταιρισμών και Υπηρεσιών (European Confederation of Industrial and Service Cooperatives), η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), η Κοινωνική Οικονομία Ευρώπη (Social Economy Europe) και η Κοινωνική Πλατφόρμα (Social Platform).

9.    Social Economy Europe, το ευρωπαϊκό δίκτυο δικτύων κοινωνικής οικονομίας, παρουσίασε πρόσφατα το έγγραφο πολιτικής “Σχεδιάζοντας από κοινού το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία: για μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους και τον πλανήτη“. Οι προτάσεις για ένα αποτελεσματικό Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία περιλαμβάνουν 7 τομείς προτεραιοτήτων ευρωπαϊκής δράσης με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και 51 συγκεκριμένες προτάσεις δράσης, που όλες στοχεύουν σε 3 κύρια αντικείμενα:

●        Κινητοποίηση του δυναμικού της κοινωνικής οικονομίας, ώστε να συμβάλει στην ανάκαμψη και στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της ΕΕ: ενίσχυση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας από την κοινωνική οικονομία, υποστήριξη της επιχειρηματικότητας της κοινωνικής οικονομίας για να συμβάλει σε βασικούς στόχους, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, διευρύνοντας την ευημερία και την κοινωνική προστασία και διασφαλίζοντας ότι οικοδομούμε συλλογικά μια Ένωση στην οποία κανείς δεν μένει πίσω.

●        Προώθηση ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας να έχουν πλήρη πρόσβαση στις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς, των κονδυλίων της ΕΕ και των χρηματοοικονομικών μέσων

●        Προώθηση της σύγκλισης και του συντονισμού των διαφόρων δημόσιων αρχών που εμπλέκονται στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας με τον καθορισμό στρατηγικών στοχεύσεων, βασικών στόχων και σημείων αναφοράς σε επίπεδο ΕΕ.

Είμαστε στην διάθεσή σας, άμεσα, έστω και τώρα, και πάντως πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση και ψήφιση του “Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- Ελλάδα 2.0” στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αποσταλεί στην Κομισιόν, να συμμετάσχουμε σε ουσιαστική και δομημένη διαβούλευση και να καταθέσουμε προτάσεις για την αναμόρφωσή του, ώστε να είναι αφενός συμβατό με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας μας, και αφετέρου να μην προκληθούν επιπλέον καθυστερήσεις στην έγκρισή του εξαιτίας της παραβίασης του Κανονισμού και της αγνόησης του ρόλου της Κ.ΑΛ.Ο στην ανάκαμψη.

Με εκτίμηση,

Παρατηρητήριο Θεσμικών Εξελίξεων για του Συνεταιρισμούς και την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι φορείς ΚΑΛΟ, υποστηρικτικοί φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών:

1.    Άνεμος Ανανέωσης

2.    ACTIVE LAND Κοιν.Σ.Επ.

3.    Action Plus ΚΟΙΝΣΕΠ

4.    AgroID Κοιν.Σ.Επ.

5.    ART Κοιν.Σ.Επ.

6.    Για τη Φύση Κοιν.Σ.Επ.

7.    ΕΝ.ΤΟ.ΠΟ Συρος Κοιν.Σ.Επ

8.    Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας «ΕΝ ΚΑΛΟ ΚΕΜ»

9.    Ένωση Φορέων Κ.Αλ.Ο. Κρήτης – “CretanSCENT”

10.  Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Νοτίου Αιγαίου

11.  ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

12.  Ευφραίνειν Κοιν.Σ.Επ.

13.  GREEΝ TRAVEL Κοιν.Σ.Επ.

14.  Κοινοπραξία φορέων Κ.ΑΛ.Ο. “Τα Πάντα RE”

15.  ΚοινΣΕπ Agrodiaetus nephohiptamenos

16.  ΚοινΣΕπ Αργώ

17.  ΚοινΣΕπ Βιολογική Προοπτική

18.  ΚοινΣΕπ Δημιουργίες

19.  ΚοινΣΕπ Δια Βίου Ανέλιξη

20.  Κοιν.Σ.Επ. Ελλάδα Παντού

21.  Κοιν.Σ.Επ. “ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ”

22.  ΚοινΣΕπ Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα

23.  ΚοινΣΕπ Εσπερίδες

24.  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΝΕRGY

25.  ΚοινΣΕπ Υποστήριξη ΚΑΛΟ

26.  ΚοινΣΕπ Σπείρα Γης

27.  ΚοινΣΕπ Ecoroutes

28.  ΚοινΣΕπ SolidarIT

29.  Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης “Βίος Coop”

30.  Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

31.  Naxos Trekking Κοιν.Σ.Επ.

32.  Novelty Mind Games Kοιν.Σ.Επ

33.  Περιβαλλοντικό Πάρκο Απάνω Μεριάς Σύρου Κοιν.Σ.Επ.

34.  ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κ.ΑΛ.Ο.)

35.  Συνεταιρισμός Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων “Αναβίωσις”

36.  Το Μιτάτο της Αμοργού ΑΜΚΕ

37.  Γυναίκες σε Δίκτυο ΑΜΚΕ

38.  Ολύμπους Άρωμα ΚοινΣΕπ

39.  ΚοινΣΕπ Ιπποκράτεια Διαβίωση

40.  ΚοινΣΕπ Infotaxis

41.  ΚοινΣΕπ Bioherbal

ΚΕΘΕΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΚατηγορίεςΝέα

Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων και των μελών του ΚΕΘΕΑ

“Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στον αγώνα των εργαζομένων και των μελών του ΚΕΘΕΑ, για το απαράδεκτο και οπισθοδρομικό σχέδιο νόμου που προωθείται, που καταργεί το πανελλαδικά εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης από την χρήση που ακολουθείται, που βασίζεται στο αυτοδιοίκητο, στην κοινότητα, στον εθελοντισμό, στην αλληλεγγύη και την κοινωνική επανένταξη μέσα από την παραγωγική διαδικασία.

Η μετατροπή του ΚΕΘΕΑ σε έναν γραφειοκρατικό οργανισμό, κεντρικά ελεγχόμενο από το διορισμένο από την εκάστοτε κυβέρνηση έμμισθο όργανο διοίκησης, αποτελεί πλήγμα εν μέσω κρίσης και πανδημίας στον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εξαρτήσεις”.

Ψήφισμα Ανοιχτού ΔΣ του Βίος Coop, 16.4.2021

γεωγραφική-κατανομή-προμηθευτώνΚατηγορίεςΝέα

Γεωγραφική κατανομή των συνεργαζόμενων παραγωγών και συνεταιρισμών του Βίος Coop

Γεωγραφική κατανομή των παραγωγών-προμηθευτών του Βίος Coop, 2021:
81% από τη Βόρεια Ελλάδα
65% από την Κεντρική Μακεδονία
40% από τον νομό Θεσσαλονίκης

Στον Βίος Coop εφαρμόζουμε την τοπικοποίηση στην πράξη. Επιλέγουμε παραγωγούς (προμηθευτές και συνεταιρισμούς) από όσο πιο κοντά στην Θεσσαλονίκη είναι δυνατό. Έτσι, μειώνουμε το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων μας, ενώ έχουμε και μια πιο κοντινή σχέση με τους συνεργαζόμενους παραγωγούς μας. Ταυτόχρονα, μειώνουμε το κόστος μεταφοράς και τις τιμές, στηρίζοντας ποιοτικούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Γεωγραφική κατανομή των συνεργαζόμενων συνεταιρισμών του Βίος Coop, 2021:
71% από τη Βόρεια Ελλάδα
45% από την Κεντρική Μακεδονία
27% από τον νομό Θεσσαλονίκης

Ολοκλήρωση α' κύκλου εκπαίδευσης εργαζόμενων μελών Bios CoopΚατηγορίεςΝέα

Ολοκλήρωση α’ κύκλου εκπαίδευσης εργαζόμενων μελών

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του σεμιναρίου για τα εργαζόμενα μέλη του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης “Βίος Coop”, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτ. 2020 – Ιαν. 2021 στο πλαίσιο της 5ης Διεθνούς Συνεταιριστικής Αρχής (Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση) και της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και υλοποιήθηκε από την Επιτροπή Εκπαίδευσης του Βίος Coop σε συνεργασία με το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.