Τα προϊόντα μας: Τοπικοί παραγωγοί και συνεταιρισμοί

Τα προϊόντα μας προέρχονται από 400, περίπου, παραγωγούς, στην πλειοψηφία τους τοπικούς, ποιοτικούς συνεταιρισμούς, παραγωγούς δίκαιου εμπορίου, μικρές μονάδες και καλλιεργητές παραδοσιακών ποικιλιών.

Έχουν 3 βασικά χαρακτηριστικά.
Είναι:

  • χωρίς μεσάζοντες,
  • τοπικής προέλευσης και
  • εγγυημένης ποιότητας

-Χωρίς μεσάζοντες, απευθείας από τους παραγωγούς:

Ο λόγος που αποφεύγουμε τους μεσάζοντες είναι για να πετύχουμε τιμές χαμηλές για τους καταναλωτές και δίκαιες για τους παραγωγούς. Έτσι, το κέρδος που θα πήγαινε στον μεσάζοντα μετακυλίεται στον παραγωγό ως επιπλέον αμοιβή για την εργασία του και στον καταναλωτή ως μειωμένη τιμή.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουμε υπογράψει συμφωνίες συμβολαιακής γεωργίας με συγκεκριμένους παραγωγούς, χτίζοντας σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με όσους πληρούν τα κριτήρια του συνεταιρισμού.

-Τοπικής προέλευσης:

Εφοδιαζόμαστε με προϊόντα από όσο είναι δυνατό πιο τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς, μικρές μονάδες και ποιοτικούς παραγωγούς.

Η τοπικοποίηση, δηλαδή η τοπική κατανάλωση και παραγωγή, έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα:

  • Το πρώτο από αυτά είναι να έχουν μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα. Αυτό συμβαίνει επειδή μειώνουμε τα τροφοχιλιόμετρα, δηλαδή τα χιλιόμετρα που χρειάζεται να διανύσει το προϊόν που καταναλώνουμε, από το σημείο που παράχθηκε μέχρι να φτάσει σε εμάς. Όσο πιο μακριά παράγεται ένα προϊόν τόσο περισσότερο ρυπαίνεται ο πλανήτης λόγω της μεταφοράς του με πλοίο, αεροπλάνο, κλπ.
  • Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να ελέγχουμε ευκολότερα τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων που προμηθευόμαστε όταν οι παραγωγοί τους είναι σε κοντινή απόσταση και να βεβαιωνόμαστε ότι αυτός είναι περιβαλλοντικά φιλικός, αλλά και να έχουμε μια πιο άμεση σχέση μαζί τους.  

Το 81% των παραγωγών / προμηθευτών και το 71% των συνεργαζόμενων συνεταιρισμών του Βίος Coop βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα.

γεωγραφική κατανομή προμηθευτών
γεωγραφική κατανομή συνεταιρισμών

-Εγγυημένης ποιότητας:

Όλα τα προϊόντα μας ελέγχονται πριν εισέλθουν στο κατάστημα, κυρίως ως προς επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για όσα αναγράφονται στη συσκευασία τους, και περιστασιακά ως προς το πόσο ασφαλή είναι τόσο από χημική όσο και από βιολογική άποψη.

Ειδικότερα, αρκετά νωπά οπωροκηπευτικά εξετάζονται περιοδικά σε διαπιστευμένα εργαστήρια ελέγχου ως προς την παρουσία υπολειμμάτων δραστικών συστατικών γεωργικών φαρμάκων. Οι έλεγχοι αυτοί δεν γίνονται μόνο για να προστατευθεί η υγεία μας και το περιβάλλον, αλλά και για να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τους παραγωγούς-προμηθευτές μας. Δείτε του ελέγχους που πραγματοποιούμε εδώ.

Τα «προβληματικά» προϊόντα, δηλαδή αυτά που περιέχουν επιβλαβείς ουσίες σε συγκεντρώσεις πάνω από τα νομοθετικά καθορισμένα ανώτατα όρια, απομακρύνονται άμεσα από το κατάστημα, ενώ ο συνεταιρισμός αποφασίζει για τις επιπλέον συνέπειες που μπορεί να έχει η απομάκρυνσή τους για τον παραγωγό. Οι «καθαροί» παραγωγοί, όχι μόνο δεν έχουν κάτι να φοβηθούν, αλλά έχουν και ένα μέρος για να πουλάνε το προϊόν τους σε δίκαιη τιμή.

Έτσι, με αρκετή δουλειά, έχουμε χτίσει ένα δίκτυο συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Οι πρώτοι παρέχουν καθαρά προϊόντα και οι δεύτεροι τους αμείβουν δίκαια για αυτό που παράγουν.

Κερδισμένοι από αυτή τη διαδικασία είναι τόσο οι παραγωγοί και οι καταναλωτές όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, στον Βίος Coop διαθέτουμε μια γκάμα προϊόντων με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, και όχι μόνο βιολογικά προϊόντα.

Στα ράφια μας θα βρείτε όλα τα είδη που χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό για ένα πλήρες καλάθι.