Η διάθεση ασφαλών τροφίμων στο παντοπωλείο του ΒιοςCoop ήταν από την αρχή της λειτουργίας του βασική επιδίωξη του Συνεταιρισμού μας. Στο πλαίσιο σχετικών πρωτοβουλιών ελέχθηκε δείγμα πατάτας συμβατικής γεωργίας, που προμηθεύεται ο Συνεταιρισμός από παραγωγό με έδρα στο Νομό Κιλκίς, ως προς την περιεκτικότητά του σε υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η εξέταση έγινε στο Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ με εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων που καθιστούν δυνατό τον ταυτόχρονο προσδιορισμό 355 δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ακόμη και όταν απαντώνται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (0,01 mg/kg για τις περισσότερες από αυτές). Στο δείγμα δεν ανιχνεύθηκαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Θεσσαλονίκη, 10 Mαΐου 2020

Ο Συνεταιρισμός ΒιοςCoop ζήτησε, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με παραγωγό-προμηθευτή μήλων, δελτίο εργαστηριακής εξέτασης δείγματος του προϊόντος του, ως προς την περιεκτικότητά του σε υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πριν ξεκινήσει η διάθεσή του στο κατάστημα. Η εξέταση έγινε στο ιδιωτικό Εργαστήριο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-Μάριος Μαρούλης, με το κόστος της να μοιράζονται ο Συνεταιρισμός και ο παραγωγός. Στο δείγμα αυτό δεν ανιχνεύτηκαν δραστικές ουσίες με φυτοπροστατευτική δράση σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το όριο αναφοράς (0,01 mg/kg), που είναι συνήθως πολύ πιο χαμηλό από το νομοθετικά καθορισμένο ανώτατο όριο καταλοίπων για οποιαδήποτε από αυτές.

Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ο Συνεταιρισμός ΒιοςCoop ζήτησε, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με παραγωγό-προμηθευτή, δελτίο εργαστηριακής εξέτασης τυποποιημένου προϊόντος διατροφής πριν ξεκινήσει η διάθεσή του στο κατάστημα. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκε στο ιδιωτικό Εργαστήριο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-Μάριος Μαρούλης δείγμα τυποποιημένων, σε συσκευασία 500 g, ρεβυθιών «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΝΕΣΤΟΡΑ» ως προς την περιεκτικότητά του σε υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Κατά την εξέταση του δείγματος, που έγινε με την εφαρμογή δύο επικυρωμένων ενόργανων μεθόδων, δεν ανιχνεύτηκαν δραστικές ουσίες με φυτοπροστατευτική δράση σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το όριο αναφοράς (0,01 mg/kg), που είναι πάντα χαμηλότερο από το ανώτατο όριο καταλοίπων το οποίο έχει καθοριστεί νομοθετικά για οποιαδήποτε από αυτές.

Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2019

Ο Συνεταιρισμός ΒιοςCoop ξεκίνησε, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με παραγωγούς-προμηθευτές, να ζητά περιστασιακά δελτία εργαστηριακής εξέτασης ορισμένων τυποποιημένων προϊόντων διατροφής πριν προχωρήσει στη διάθεσή τους στο κατάστημα. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκε πρόσφατα στο ιδιωτικό Εργαστήριο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-Μάριος Μαρούλης ένα δείγμα τυποποιημένου, σε συσκευασία 250 g, φιδέ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΝΕΣΤΟΡΑ» ως προς την περιεκτικότητά του σε υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η εξέταση του δείγματος έγινε με εφαρμογή δύο επικυρωμένων ενόργανων μεθόδων. Στο προϊόν δεν ανιχνεύτηκαν δραστικές ουσίες με φυτοπροστατευτική δράση σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το όριο αναφοράς (0,01 mg/kg). Αυτό αντιστοιχεί στην ελάχιστη συγκέντρωση αυτών που μπορεί να μετρηθεί με τις συγκεκριμένες μεθόδους και είναι πάντα χαμηλότερο από το ανώτατο όριο καταλοίπων που έχει καθοριστεί νομοθετικά για οποιαδήποτε από αυτές.

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2019

Ο Συνεταιρισμός Βίος Coop επιδιώκει συχνά, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με ανάλογες συλλογικότητες και με παραγωγούς-προμηθευτές, τον έλεγχο προϊόντων διατροφής πριν προχωρήσει στη διάθεσή τους προς κατανάλωση.

Για το σκοπό αυτό ελέγχθηκαν πρόσφατα ροδάκινα συμβατικής γεωργίας ενός παραγωγού και υποψήφιου προμηθευτή του καταστήματος ως προς την περιεκτικότητά τους σε υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η εξέταση έγινε στο Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, εκτός του Προγράμματος Εθνικών Ελέγχων νωπών οπωροκηπευτικών. Το κόστος της καλύφθηκε από το συνεταιρισμό, τον παραγωγό και μια άλλη συλλογικότητα που ενδιαφέρονταν επίσης για την προμήθεια ροδάκινων από το συγκεκριμένο παραγωγό.

Στο προϊόν ανιχνεύθηκαν δυο μυκητοκτόνα σε συγκεντρώσεις που ήταν κατά πέντε και επτά φορές πιο χαμηλές από το αντίστοιχο ανώτατο όριο καταλοίπων, όπως αυτό καθορίζεται για τα συγκεκριμένα μυκητοκτόνα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα τρόφιμα. Το προϊόν κρίθηκε ως ασφαλές, καθώς ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αυτής.

Το ανοιχτό ΔΣ του Βίος Coop
Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2019

Ο Συνεταιρισμός Βίος Coop συνεχίζοντας την προσπάθεια για εφοδιασμό του καταστήματος με ασφαλή τρόφιμα αξιοποίησε σχετικό Πρόγραμμα Εθνικών Ελέγχων νωπών οπωροκηπευτικών στο πλαίσιο του οποίου λήφθηκε δείγμα μαρουλιού από τη Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ που εξετάστηκε στο Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων της ίδιας Διεύθυνσης.

Η εξέταση έδειξε ότι το δείγμα ήταν ελεύθερο από υπολείμματα ουσιών με φυτοπροστατευτική δράση. Με την αναλυτική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε είναι δυνατή η ταυτόχρονη ανίχνευση της παρουσίας στα νωπά οπωροκηπευτικά ενός πολύ μεγάλου αριθμού δραστικών συστατικών γεωργικών φαρμάκων ακόμη και όταν τα συστατικά αυτά περιέχονται στο δείγμα που εξετάζεται σε συγκέντρωση ίση, μόλις, με 0,01 mg/kg.

Το ανοιχτό ΔΣ του Βίος Coop
Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2019

Στο συνεταιρισμό μας προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη διάθεση ασφαλών τροφίμων στα μέλη και τους πελάτες μας και με περιοδικό δειγματοληπτικό έλεγχο των νωπών φρούτων και λαχανικών που πωλούνται στο κατάστημά μας. Αυτά δειγματίζονται και εξετάζονται, όποτε είναι εφικτό σε διαπιστευμένα εργαστήρια, ως προς την περιεκτικότητά τους σε υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σε πρόσφατη εξέταση δείγματος φράουλας και δείγματος παντζαριού στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτο-υγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, στο Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, που η αρμόδια διεύθυνσή της μερίμνησε και για τη λήψη τους, αυτά βρέθηκαν να είναι ελεύθερα υπολειμμάτων ουσιών με φυτοπροστατευτική δράση και των μεταβολιτών τους. Η εξέταση των δειγμάτων έγινε με τη χρήση αναλυτικών μεθόδων που επιτρέπουν τον ταυτόχρονο προσδιορισμό έως και 331 δραστικών συστατικών γεωργικών φαρμάκων.

Το ανοιχτό ΔΣ του Βίος Coop
Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2019