ΚατηγορίεςΝέα

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Βίος Coop στις 13.11.2016

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΣ COOP ΣΤΙΣ 13.11.2016


Με πρωτοφανή συμμετοχή 153 μελών του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης Βίος Coop πραγματοποιήθηκε η Γεν. Συνέλευση της 13ης Νοέμβρη 2016.Η Γ.Σ. μετά από διάλογο που είχε διάρκεια πάνω από 5 ώρες πήρε τις παρακάτω αποφάσεις, που είναι σημαντικές για την πορεία εξέλιξης του συνεταιρισμού.

  1. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εγγραφή νέων μελών στο συνεταιρισμό, με το συνολικό αριθμό να φτάνει στα 433.
  2. Εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία :

· Η Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ., η μεγάλη αποδοχή των οποίων δίνει ξεκάθαρη απάντηση στην πολεμική που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα από μια ετερόκλητη μειοψηφία στο εσωτερικό του συνεταιρισμού. Το ίδιο αποφασιστικά απάντησε στο πρώτο φαινόμενο συμφωνίας εργαζόμενου μέλους με προμηθευτή του συνεταιρισμού για προώθηση των προϊόντων του εν αγνοία του συνεταιρισμού, αποφασίζοντας την απομάκρυνση και των δύο από το κατάστημα.

· Ο Οικονομικός Απολογισμός του 9μήνου 2016, σύμφωνα με τον οποίο καταγράφεται αύξηση των πωλήσεων κατά 8,82% σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2015, ενώ η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2016 στο 9μηνο δίνει πρόβλεψη μείωσης -8,14% των συνολικών δαπανών σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2016. Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν βάσιμα την αισιοδοξία ότι τα τελικά αποτελέσματα της 3ης ετήσιας χρήσης του συνεταιρισμού μετά τους φόρους θα είναι για πρώτη φορά θετικά.

· Ο προγραμματισμός του Δ.Σ., με βάση τον οποίο η Γεν. Συνέλευση έδωσε την έγκρισή της στην πρόταση του Δ.Σ. για την προκήρυξη εκλογών, ταυτόχρονα με την καθαρή εντολή το πρωτοφανές για το Βίος πολεμικό κλίμα, που καλλιεργήθηκε από μια μειοψηφία να πάρει άμεσα τέλος. Σαφής είναι η διατύπωση στην απόφαση της ΓΣ, ότι δεν θα επιτραπεί ξανά στο μέλλον μια μειοψηφία που παραιτείται σε ένα όργανο, να εξαναγκάζει σε επανειλημμένες εκλογές, καταργώντας κάθε έννοια δημοκρατίας και λειτουργώντας διαλυτικά για το συνεταιρισμό.

Το εκάστοτε ΔΣ έχει την πλήρη ευθύνη να αντιμετωπίζει με άμεσο και αποφασιστικό τρόπο τα όποια λειτουργικά προβλήματα προκύπτουν στο κατάστημα και στο συνεταιρισμό, είτε αυτά αφορούν την αμειβόμενη εργασία είτε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, με όποιον τρόπο κρίνει επωφελή για το συνεταιρισμό και θα απολογείται στη Γ.Σ. σε υλοποίηση των πάγιων καταστατικών και κανονιστικών λειτουργιών του συνεταιρισμού.

  1. Εγκρίθηκαν επίσης οι κανονιστικές βελτιώσεις – συμπληρώσεις οι οποίες προτάθηκαν από το Δ.Σ. και αφορούσαν:

◦     Στον εμπλουτισμό του Κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου στην ενότητα “Ο χώρος και ο χρόνος της Δημοκρατίας”, με στόχο την εμβάθυνση της Άμεσης Δημοκρατίας στις λειτουργίες του συνεταιρισμού και τη δυνατότητα των μελών που οι συνθήκες της ζωής τους δεν τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Ανοιχτών Επιτροπών ζωντανά, να το κάνουν ηλεκτρονικά.

◦     Στον Κανονισμό σχέσεων Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου με στόχο την αρμονική συνεργασία των δύο οργάνων προς όφελος του συνεταιρισμού.

◦     Τους βασικούς άξονες της δημόσιας εκπροσώπησης και παρουσίασης του βιος coop.

◦     Τον Κανονισμό Εκλογών

◦     Τον κανονισμό Διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος διαμορφώθηκε από Ομάδα Εργασίας 48 μελών του συνεταιρισμού, τα περισσότερα από τα οποία για πρώτη φορά συμμετείχαν από μακριά χωρίς φυσική παρουσία, με βάση το σχετικό εμπλουτισμό του Κανονισμού στην ενότητα “Ο χώρος και ο χρόνος της Δημοκρατίας”. Τελικά 25 μέλη πήραν μέρος ενεργά, υπέβαλαν προτάσεις από τις οποίες οι μισές περίπου υιοθετήθηκαν αφού ψηφίστηκαν από 18 μέλη της Ομάδας Εργασίας.

◦ Τον Κανονισμό Αμειβόμενης Εργασίας στο κατάστημα του συνεταιρισμού, που διαμορφώθηκε από Ομάδα Εργασίας 48 μελών του συνεταιρισμού, από τα οποία 25 μέλη συμμετείχαν ενεργά, για πρώτη φορά και ηλεκτρονικά από μακριά, υποβάλλοντας προτάσεις και ψηφίζοντας πάνω σ’ αυτές. Όσες από τις προτάσεις είχαν ψήφους πάνω από το 50% των 25 μελών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία έγιναν αποδεκτές και συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο. 


Η Γεν. Συνέλευση του Βίος Coop της 13ης Νοέμβρη 2016 αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον του συνεταιρισμού, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλες τις πτυχές του σκοπού του : κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και ιδεολογικοπολιτικές, αποτελώντας σημείο αναφοράς τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.