Εγγραφή μελών


Για να εγγραφείτε μέλος στον Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Θεσσαλονίκης “βιος coop”  θα πρέπει :

1. Να αποδεχθείτε το καταστατικό.

2. Να συμπληρώσετε το έντυπο συμμετοχής/εγγραφής με τα απαιτούμενα στοιχεία

3. Να καταβάλλετε το ποσό της μερίδας μέλους του Συνεταιρισμού που είναι 150,00 €.

Για τα παραπάνω θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

"Βίος Coop"

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Επώνυμο: ……………………………………………………………………………………

Όνομα: ………………………..………………   Ον. Πατρός : ………………………

Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………

Τ.Κ.:  ……………………………..……………………………………………………………

Περιοχή:  …………………………………………………………………………………..

Πόλη: …………………………………………………………………………………………

Αρ. Δελτ. Ταυτ.: …………………………  Εκδ. Αρχή :……..……………………

ΑΦΜ: ……………………………  ΔΟΥ :…………………………………………………

Επάγγελμα: ………………………………………………………………………………

Τίτλος: ………………………………………………………………………………………

Τηλ. Οικίας: ………………………………………………………………………………

Τηλ. Κινητό: ………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………

 

Γνωρίζω τις αρχές του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού και :

Θέλω να γίνω μέλος του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ………………          

Θέλω να ενημερώνομαι για τις δράσεις του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού  

 

Θεσσαλονίκη   …… / …… / 2021                              Υπογραφή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου