Έντυπο Εγγραφής


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Επώνυμο:………………………………………………………………………………………………
Όνομα:…………………………………………………  Ον. Πατρός:…………………………..
Διεύθυνση:……………………………………………………………………………………………
Τ.Κ.:…………………………………………………………………………………………………..
Περιοχή:……………………………………………………………………………………………….
Πόλη:…………………………………………………………………………………………………..
Αρ. Δελτ. Ταυτ.: ……………………………  Εκδ. Αρχή:……..……………………………
ΑΦΜ:……………………………  ΔΟΥ:……………………………………………………………
Επάγγελμα:…………………………………………………………………………………………
Τίτλος:…………………………………………………………………………………………………
Τηλ. Οικίας:…………………………………………………………………………………………
Τηλ. Κινητό:…………………………………………………………………………………………
Fax:…………………………………………………………………………………………………….
e-mail:………………………………………………………………………………………………..

Γνωρίζω τις αρχές του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού και :
Θέλω να γίνω μέλος του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ………………          
Θέλω να ενημερώνομαι για τις δράσεις του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού  

Θεσσαλονίκη   …… / …… / 2016                              Υπογραφή
                                                                    …………………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου