Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

6 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις πλαστικές σακούλες

Εν όψει των νέων δεδομένων για τις πλαστικές σακούλες, απαντάμε σε 6 βασικές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα*:

1. Γιατί οι πλαστικές σακούλες επιβαρύνουν το περιβάλλον;
- Γιατί διαλύονται σε μικρότερα κομμάτια εύκολα και καταλήγουν στη θάλασσα. Το πλαστικό στη θάλασσα γίνεται τροφή του πλαγκτόν, των ψαριών και τελικά του ανθρώπου διαμέσου της τροφικής αλυσίδας, ενώ πολλά είδη στη θάλασσα παγιδεύονται στις πλαστικές σακούλες ή καταπίνουν κομμάτια τους και τραυματίζονται ή βρίσκουν μαρτυρικό θάνατο από ασφυξία. Ενδεικτικά, 1 στα 2 απορρίμματα στον βυθό της θάλασσας στην Ελλάδα είναι πλαστικές σακούλες, ενώ έως το 2050 θα υπάρχουν πιο πολλά πλαστικά στη θάλασσα παρά ψάρια. Για το έτος 2017, στην Ελλάδα αντιστοιχούσε η μεγαλύτερη χρήση πλαστικής σακούλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπου 400 σακούλες κατά κεφαλήν ανά έτος.
- Οι πλαστικές σακούλες για τα ψώνια κατασκευάζονται από προϊόντα του πετρελαίου και άρα η παραγωγή τους αυξάνει την εξάρτηση από το εισαγόμενο πετρέλαιο, με όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.

2. Γιατί χρεώνονται οι σακούλες;
- Ο νόμος 4496/2017, δεν είναι πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης αλλά αποτελεί μέρος της εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με Ευρωπαϊκή Οδηγία EE 2015/720, επιβάλλει από την 1η Ιανουαρίου 2018 περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σκοπό να περιοριστεί η χρήση τους.
- Η δωρεάν διάθεση πλαστικής σακούλας απαγορεύεται, ενώ σύμφωνα με τη νομοθεσία εξαιρούνται από την επιβολή τέλους οι έμποροι περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου. Επίσης, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χρήση πλαστικής σακούλας με συγκεκριμένες προδιαγραφές για χύμα προϊόντα για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, καθώς θεωρείται είδος συσκευασίας.
-Η ελάχιστη χρέωση είναι 4 λεπτά του ευρώ (0,04 €) γιατί ο παραπάνω νόμος ορίζει περιβαλλοντικό τέλος 0,03 € συν ΦΠΑ 24%, δηλαδή σύνολο 0,04€ ανά σακούλα. Τα χρήματα του περιβαλλοντικού τέλους  αποδίδονται από τους εμπόρους μέσω του μηχανισμού είσπραξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

3. Τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο;
-Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία έχουν απαγορεύσει τη χρήση πλαστικής σακούλας μεταφοράς. Χώρες όπως η Ολλανδία και η Ιρλανδία έχουν επιβάλει αντίστοιχο τέλος ύψους 0,25 € και 0,22 € αντίστοιχα. Πάνω από 35 χώρες ανά τον κόσμο έχουν απαγορεύσει πλήρως τη χρήση πλαστικής σακούλας μεταφοράς.
- Στην Ιρλανδία, που επιβλήθηκε φόρος, σημειώθηκε μείωση 90% (από τις 328 σακούλες κατά κεφαλήν το χρόνο στις 21 σακούλες), μέσα σε 5 μήνες. Στην Γαλλία, Ιταλία κλπ, που επιβλήθηκε κατάργηση, τα αποτελέσματα ήταν προφανώς θεαματικότερα. Η κατάργηση είναι σαφώς συνεπέστερη πολιτική.
- Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, θα πρέπει η κατανάλωση πλαστικών σακουλών στην Ελλάδα να μειωθεί κατά 80% ως το 2019 και 90% ως το 2025.

4. Τι γίνεται με τις οξοδιασπώμενες & βιοδιασπώμενες σακούλες;
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, οι οξοδιασπώμενες σακούλες απαγορεύονται. Πρόσφατες μελέτες θεωρούν ότι οι οξοδιασπώμενες σακούλες είναι περισσότερο επιβαρυντικές για το περιβάλλον. Επίσης, η τεχνολογία των βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών (π.χ. πλαστικά από άμυλο) δεν έχει εξελιχθεί επαρκώς ώστε να είναι αποδοτική και οικονομική η χρήση τους, ειδικά σε περιοχές με θερμό κλίμα.

5. Επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. Γιατί; 
-Η νομοθεσία υποχρεώνει τους εμπόρους να διαθέτουν επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες μεταφοράς σε εμφανές σημείο.
-Ένα νοικοκυριό εκτιμάται ότι θα χρειαστεί 3-4 επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες για να καλύψει τις ανάγκες των αγορών του.
-Οι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες είναι απόλυτα ασφαλείς για τα τρόφιμα, εφόσον τηρούνται βασικοί κανόνες υγιεινής.
-Με ορθολογική χρήση μια επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα μπορεί να χρησιμοποιείται για χρόνια.
-Μπορούμε να πλένουμε τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στην τσάντα.
-Για να θυμόμαστε να παίρνουμε μαζί μας την επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα μπορούμε να τις αποθηκεύουμε σε εμφανές σημείο σπίτι μας ή στο αυτοκίνητο ή να προμηθευτούμε μικρές τσάντες τσέπης.

6. Πως θα γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων μας τώρα;
- Ο πλέον κατάλληλος τρόπος για την αποκομιδή απορριμμάτων είναι οι σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες βρίσκουμε στα ράφια των καταστημάτων.
- Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις πλαστικές σακούλες απορριμμάτων είναι μικρότερη, καθώς έχουν διαφορετικό σχήμα και βάρος και κατά κανόνα καταλήγουν στο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, γι' αυτό και δεν έχουν περιβαλλοντικό τέλος.
- Οι πλαστικές σακούλες που έχουμε μπορούν να ανακυκλωθούν κανονικά στον μπλε κάδο.


Οι πλαστικές σακούλες και ο Βίος Coop
Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το 2014, ο Βίος Coop προωθεί τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες για ψώνια, σε τιμές κόστους. Συγκεκριμένα, η πάνινη τσάντα (38x42x8) είναι φτιαγμένη από 100% αλεύκαντο και ακατέργαστο βαμβάκι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρόνια πριν την ανακυκλώσουμε, ενώ η πλαστικοποιημένη τσάντα (45x40x18) είναι φτιαγμένη από πολυπροπυλένιο, επαναχρησιμοποιήσιμη και ανακυκλώσιμη. Στόχος μας ήταν και είναι η μείωση του πλαστικού που χρησιμοποιούμε και η αύξηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Φυσικά, η μείωση ή κατάργηση της πλαστικής σακούλας δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετή από μόνη της, αλλά είναι ένα πρώτο από τα πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, με βασικό άξονα την: μείωση - επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση (Reduse - Reuse - Recycle).

____________________________

Οι πληροφορίες προέρχονται κατά κύριο λόγο από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)


Δεν υπάρχουν σχόλια: