Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Βίντεο του "Food smart cities project" για το Βίος Coop

Βίντεο του ευρωπαϊκού προγράμματος Food Smart Cities for Development παρουσιάζει κοινωνικά εγχειρήματα της Θεσσαλονίκης, που στοχεύουν σε ένα δίκαιο και βιώσιμο διατροφικό σύστημα της πόλης, και μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται ο Βίος Coop.
Το πρόγραμμα συντονίζει ο Δήμος του Milano, συμμετέχει η   Fair Trade Hellas, καθώς και δήμοι ευρωπαϊκών πόλεων (Bilbao, Barcelona, Brugge, Gent, Marseille, Turin, Utrecht). Ο ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς που θα βοηθήσει τις τοπικές αρχές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές σχετικά με την τοπική διατροφή δίνοντας έμφαση στη διατροφική ασφάλεια στους αστικούς χώρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου