Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Ελληνικά συνεταιριστικά λάδια στο Βίος Coop

Στο μη-κερδοσκοπικό συνεταιριστικό παντοπωλείο Βίος Coop διατίθενται εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα (βιολογικά και συμβατικά) των συνεταιρισμών: Αγροτικός συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής, Ελαιουργικός συνεταιρισμός Στύψης Λέσβου, Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών Λακωνίας, Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Μοδούσα Λέσβου.

Ο Αγροτικός συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής ιδρύθηκε το 1924. Παράγει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, με το όνομα "Γαλανό". Η ελιά και το ελαιόλαδο είναι το κύριο προϊόν της περιοχής. Η ποιότητα του προϊόντος διασφαλίζεται με τη βιολογική καλλιέργεια των ελαιοδέντρων, με πιστοποίηση, ολοκληρωμένη διαχείριση και με εργαστηριακές αναλύσεις,

Ο Ελαιουργικός συνεταιρισμός Στύψης Λέσβου ιδρύθηκε το 1925 και βρίσκεται στο κέντρο της Λέσβου, στο ορεινό χωριό Στύψη. Περίπου 45.000 εκτάρια γης στο νησί της Λέσβου, είναι καλλιεργημένα με 11.000.000 ελαιόδεντρα, με βασική ποικιλία την επονομαζόμενη"Αδραμιτιανί". Το παραγόμενο λάδι είναι πολύ υψηλής ποιότητας και μπορεί να συγκριθεί με ελάχιστα της Μεσογείου.

Η Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών Λακωνίας ιδρύθηκε το 1940, αποτελεί μία δευτεροβάθμια συνεταιριστική ένωση με 70 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς και εκπροσωπεί 16.516 αγρότες. Παράγει και διακινεί το διακεκριμένο  εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο "Δωρικό" (συμβατικό και βιολογικό) της περιοχής της Λακωνίας, εφαρμόζοντας όλες τις παραδοσιακές πρακτικές και τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους σε όλα τα στάδια επιλογής και τυποποίησης.

Η Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση "Μοδούσα" Λέσβου ιδρύθηκε το 2014 και διαθέτει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, βιολογικό και συμβατικό. «Μόδι» είναι εθιμική μονάδα βάρους στη Μυτιλήνη, περίπου ίση με 500 κιλά σήμερα. Ένα ελαιόδεντρο, όταν παράγει πολύ καρπό, λένε ότι η συγκεκριμένη ελιά (το δέντρο) είναι «μοδούσα». Έτσι ονόμασαν την ΚοινΣΕπ οι παραγωγοί της Γέρας Λέσβου, ευχόμενοι να είναι «παραγωγική».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου