Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Αλληλέγγυο πρόγραμμα συνεργασίας Φίλων ΑμεΑ με το Βίος Coop

Αλληλέγγυο πρόγραμμα συνεργασίας υλοποιείται ανάμεσα στο ''Σώμα φίλων ΑμεΑ - Δράση για το Κάτι Άλλο" και τον Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Θεσσαλονίκης "Βίος Coop" στο πλαίσιο προγράμματος προεπαγγελματικής κατάρτισης ΑμεΑ (Άτομα με Αναπηρία) του σωματείου.  Συμμετέχοντες του σωματείου κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο συνεταιρισμό σε εβδομαδιαία βάση. Συγκεκριμένα, δυο φορές την εβδομάδα εργάζονται εθελοντικά στο κατάστημα (με παρουσία και υποστήριξη ειδικού στελέχους του σωματείου), γεγονός που συμβάλλει στην άμεση ένταξη και ενσωμάτωση καθώς και στη βιωματική εκπαίδευσή τους μέσα από την εμπειρία.

Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, αποτελούν βασικούς παράγοντες στη συνεχή εξέλιξη ατόμων με αναπηρίες. Ενισχύουν τη θέλησή τους, αξιοποιούν τις ικανότητές τους και αναπτύσσουν τη λειτουργικότητά τους για μια ισότιμη θέση στην κοινωνία.
Ο Βίος Coop εξ ορισμού δρώντας στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας δίνει την ευκαιρία σε νέους με αναπηρίες να αναδείξουν τις δυνατότητες και ικανότητές τους.

Τα άτομα με νοητική υστέρηση δεν πάσχουν από κάποια ασθένεια που εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Σε κάθε φάση της ζωής τους έχουν τις ίδιες ανάγκες, που έχουν όλοι οι άνθρωποι και σε καμιά περίπτωση δεν παραμένουν «αιώνια παιδιά». Η ιδιαιτερότητά τους επικεντρώνεται κυρίως στο γεγονός ότι μαθαίνουν με αργούς ρυθμούς και ότι χρειάζονται συνεχή υποστήριξη στο βαθμό που η ικανότητα αυτενέργειας είναι μειωμένη.
Κάθε άτομο με νοητική υστέρηση έχει τη δική του προσωπικότητα, τα δικά του κίνητρα και επιθυμίες. Έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί στο υψηλότερο σημείο των δυνατοτήτων του, όταν η εκπαίδευση και η υποστήριξη αρχίζουν στην παιδική ηλικία. Με επαρκή εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη μπορεί να εργαστεί και να ζήσει ανεξάρτητα στην κοινωνία.
Η εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ευρύτερα γνωστή με τον όρο ενσωμάτωση, κινείται στο πλαίσιο των απόψεων που ευνοούν την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση και εργασία, καθώς και των νέων παιδαγωγικών και ψυχολογικών αντιλήψεων.

Είναι σημαντική η γνώση και η ανταπόκριση του ατόμου στις συνήθειες και τις συνθήκες ενός εργασιακού περιβάλλοντος. Μεγάλη έμφαση, λοιπόν, στο πρόγραμμα προεπαγγελματικής κατάρτισης δίνεται στα παρακάτω:
στην πρώτη γνωριμία και εξοικείωση με τους εργασιακούς κανόνες
στην γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων ενός εργαζόμενου
στην γνώση και τήρηση ωραρίου
στην υπευθυνότητα και πρωτοβουλία, στην οργάνωση, μεθοδικότητα και συνεργασία με τους άλλους.

Υπογραμμίζεται ότι, μετά από την υλοποίηση μιας σειράς προγραμμάτων προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με νοητική υστέρηση γρήγορα αναπτύσσουν ικανότητες, όταν τους δίνονται οι κατάλληλες ευκαιρίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου