Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Σεμινάριο εργαζομένων μελών του "Βίος Coop"

Το 1ο σεμινάριο εργαζομένων μελών του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης "Βίος Coop", διοργανώθηκε από την Ανοικτή Επιτροπή Εκπαίδευσης - Κατάρτισης του "Βίος Coop" την περίοδο Οκτωβρίου -Νοεμβρίου 2013 στην αίθουσα των γραφείων της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο..

   Τα σεμινάρια του "Βίος Coop" στοχεύουν στην προώθηση της εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης των μελών και των εργαζομένων στις ιδέες, αξίες και αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της άμεσης δημοκρατίας και του συνεργατισμού.

  Βασίζονται στη διπλή φύση των συνεταιρισμών: Κοινωνική – Οικονομική και συνακόλουθα στη διπλή φύση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης: Ιδεολογική – Οικονομικοτεχνική.


   Η εκπαιδευτική τους μεθοδολογία στηρίζεται στις αρχές μάθησης των ενηλίκων: 
1. Η σκέψη συνδέεται με τη δράση
2. Επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι διδασκόμενοι
3. Ευρετική πορεία προς τη γνώση
4. Κριτικός τρόπος σκέψης
5. Αμφίδρομες σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων
   Θεμέλιος λίθος τους είναι η διαρκής αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης διότι "δεν αρκεί να τείνει η σκέψη να πραγματωθεί, πρέπει και η πραγματικότητα να τείνει να γίνει σκέψη".

   Παράλληλα - με την ίδια φιλοσοφία και μεθοδολογία και με ευρύτερο θεματικό περιεχόμενο - στο τρέχον τρίμηνο (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013) πραγματοποιούνται διαλέξεις-συζητήσεις στα πλαίσια του 2ου θεματικού κύκλου του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (http://www.univsse.gr), που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, που συμμετέχουν στις πάσης φύσεως συλλογικότητες της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πολίτη και φυσικά, απευθύνεται σε όλα τα μέλη και εργαζόμενους του "Βιος Coop".

   Η θεματολογία του 1ου σεμιναρίου των εργαζομένων μελών του "Βίος Coop" παρουσιάζεται παρακάτω."Οριοθετήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ".
"Αποκλεισμός προϊόντων - εταιρειών και συνολική επιλογή προϊόντων για το «Βίος Coop»"
Κώστας Νικολάου, Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος, Καθηγητής-Σύμβουλος ΕΑΠ

"Διπλή φύση του συνεταιρισμού, διεθνείς συνεταιριστικοί κανόνες και συνοπτική ιστορική εξέλιξη του συνεργατισμού".
Άσπα Παπαφιλίππου, Δρ. Κοινωνιολογίας – Πολιτικών Επιστημών


"Συνεταιριστικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο".
"Καταστατικό, οικονομικά, επιχειρησιακό σχέδιο και διαχείριση του Βίος Coop”.
Λάζαρος Αγγέλου, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός MSc

"Ο συνεταιριστικός όμιλος του Mondragon".
Γιώργος Γριτζάς, Λέκτορας Τμ. Μηχ. Χωρ. –  Ανάπτυξης ΑΠΘ

"Επιλογή τροφίμων για το «Βίος Coop»"
Γιώργος Μπλέκας, Καθηγητής Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΠΘ

"Επιλογή μη τροφίμων για το «Βίος Coop»"
Διονυσία Νικολοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός

"Καλές πρακτικές επικοινωνίας" (θεωρία και εργαστήριο)
Ηλέκτρα Μπεθυμούτη, Δρ. Ψυχολόγος - Συστημική θεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου