Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Τα προϊόντα του συνεταιρισμού Στύψης στα ράφια του Βίος Coop

Ο Βίος Coop στο πλαίσιο προώθησης του συνεργατισμού και των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών είναι κοινωνικά και οικονομικά αλληλέγγυος με τα συνεργατικά εγχειρήματα.
Τα προϊόντα του ελαιουργικού συνεταιρισμού Στύψης (Λέσβος), ελαιόλαδα διαφόρων ειδών βρίσκονται στα ράφια του Βίος Coop.

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Τα προϊόντα της ένωσης συνεταιρισμών Αργολίδας στα ράφια του Βίος Coop

Ο Βίος Coop στο πλαίσιο προώθησης του συνεργατισμού και των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών είναι κοινωνικά και οικονομικά αλληλέγγυος με τα συνεργατικά εγχειρήματα.
Τα προϊόντα της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών Αργολίδας "Ρέα" (Ναύπλιο), χυμοί διαφόρων ειδών βρίσκονται στα ράφια του Βίος Coop.

Αγορές στο Βίος Coop με έκπτωση 5% με Κάρτα Αλληλεγγύης


Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Τα προϊόντα του συνεταιρισμού Τυρνάβου στα ράφια του Βίος Coop

Ο Βίος Coop στο πλαίσιο προώθησης του συνεργατισμού και των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών είναι κοινωνικά και οικονομικά αλληλέγγυος με τα συνεργατικά εγχειρήματα.
Τα προϊόντα του αγροτικού οινοποιητικού συνεταιρισμού Τυρνάβου (Λάρισα), κρασιά και τσίπουρα βρίσκονται στα ράφια του Βίος Coop.

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Τα προϊόντα του συνεταιρισμού Αγ. Αθανασίου Δράμας στα ράφια του Βίος Coop

Ο Βίος Coop στο πλαίσιο προώθησης του συνεργατισμού και των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών είναι κοινωνικά και οικονομικά αλληλέγγυος με τα συνεργατικά εγχειρήματα.
Τα προϊόντα του αγροτικού συνεταιρισμού παραγωγών οπωροκηπευτικών (ΑΣΟΠ) Αγίου Αθανασίου Δράμας, χυμοί ροδιού βρίσκονται στα ράφια του Βίος Coop.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΚΑΛΕΣΜΑ για μια Πανελλαδική Συνάντηση συνεργατικών εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Πρωτοβουλία για μια Πανελλαδική Συνάντηση συνεργατικών εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2016

ΚΑΛΕΣΜΑ

Τα συνεργατικά εγχειρήματα που υπογράφουμε παρακάτω θεωρούμε ότι τα συνεργατικά εγχειρήματα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Ελλάδα, παρά το σημαντικά μεγάλο αριθμό τους και τη συνεπαγόμενη δυναμική τους, δρουν με μικρή δικτύωση μεταξύ τους και κατά συνέπεια με μικρή κοινωνική και οικονομική αποτελεσματικότητα.
Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε απόπειρες προώθησης μιας πολιτικής θεώρησης της ΚΑΛΟ ως «μπάλωμα» στις αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος, απονεύρωσής της από οτιδήποτε εναλλακτικό φέρνει και φυσικά, πλήρους ενσωμάτωσής της.
Για μας η δικτύωση, η κοινωνική και οικονομική αλληλοϋποστήριξη και αλληλεγγύη των συνεργατικών εγχειρημάτων ΚΑΛΟ αποτελεί πρώτη και άμεση αναγκαιότητα και προτεραιότητα, τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ίδιων των εγχειρημάτων όσο και της ΚΑΛΟ.
Για τους λόγους αυτούς παίρνουμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε Πανελλαδική Συνάντηση όλων των συνεργατικών εγχειρημάτων ΚΑΛΟ, με ένα πλαίσιο, που θα συζητηθεί και συνδιαμορφωθεί «από τα κάτω», δηλαδή, από τα μέλη όλων των εγχειρημάτων, που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση. Σ' αυτή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εγχειρημάτων θα συνδιαμορφώσουν το τελικό πλαίσιο και το οργανωτικό σχήμα της δικτύωσης. Με την πραγματοποίηση της Πανελλαδικής Συνάντησης, η ομάδα πρωτοβουλίας καταργείται αυτοδίκαια.
Προτεινόμενα σημεία του πλαισίου συζήτησης :
· Πολιτικό, οργανωτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο δικτύωσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
· επικέντρωση στον τρόπο που θα παράγονται πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και των εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ
· παρουσίαση και ανάδειξη του υπαρκτού συνεργατικού κόσμου της δημιουργίας, αξιοπρέπειας, κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης
· έμπνευση και αφετηρία για τη δημιουργία νέων εγχειρημάτων σε νέους τομείς
· Δημιουργία θεσμών και μηχανισμών από τους φορείς της ίδιας της ΚΑΛΟ σε όλα τα επίπεδα - κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό - “από τα κάτω”, όχι αντίστροφα, όχι από το κράτος, όχι από την αγορά,
· συνεργατικά δίκτυα, τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή, που παράγουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, ανοιχτά στην ένταξη και λειτουργία νέων εγχειρημάτων ΚΑΛΟ και σε διαδικασίες συνεχούς αναδιάρθρωσης, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής διεύρυνση του κύκλου συμμετεχόντων εγχειρημάτων ΚΑΛΟ, με στόχο την όλο και μεγαλύτερη κάλυψη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.
Με δύο λόγια, προωθούμε μια διαδικασία ανάπτυξης ενός ευνοϊκού για την ΚΑΛΟ πλαισίου, στηριγμένου αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις, που θα αγωνίζεται και θα διεκδικεί τη δημιουργία μιας κοινωνίας και οικονομίας συνεργατικής και αλληλέγγυας, βασισμένης στη συμμετοχή, την αυτοδιαχείριση, το σεβασμό στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Τα συνεργατικά εγχειρήματα της πρωτοβουλίας, που υπογράφουν το κάλεσμα
(ο κατάλογος είναι ανοικτός):
 1. Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Λιβαδίου Ολύμπου “Βοσκός”, Λάρισα
 2. Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου, Χαλκιδική
 3. Δίκτυο ΚοινΣΕπ Δυτικής Μακεδονίας
 4. Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας
 5. Κίνηση 136 – Συνεταιρισμοί νερού Θεσσαλονίκης
 6. ΚοινΣΕπ “Ανακυκλώνω στην Πηγή”, Πάτρα
 7. ΚοινΣΕπ "Γαληνός", Καβάλα
 8. ΚοινΣΕπ "Δημιουργίες", Θεσσαλονίκη
 9. ΚοινΣΕπ "Ζείδωρον",Κοζάνη
 10. ΚοινΣΕπ "Κρατήρας", Κοζάνη
 11. ΚοινΣΕπ "Μυγδονία", Θεσσαλονίκη
 12. ΚοινΣΕπ "Περισυλλογή", Θέρμη Θεσ/κης
 13. ΚοινΣΕπ "Σπείρα Γης", Πιερία
 14. ΚοινΣΕπ "Σπουρλίτα", Κοζάνη
 15. Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης “Βίος Coop”
 16. Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Θεσσαλονίκη
 17. Ομάδα Παραγωγών Αγίου Γεωργίου Γρεβενών
 18. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία - ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.
 19. Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας “Συν-Άλλοις”  , Αθήνα
 20. Συνεταιρισμός εργοστασίου ΒΙΟΜΕ, Θεσσαλονίκη
 21. Συνεταιριστική “Εφημερίδα των Συντακτών”, Αθήνα
 22. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 
Η πρώτη συνεδρίαση της Πρωτοβουλίας για μια Πανελλαδική Συνάντηση συνεργατικών εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον κοινωνικό χώρο ΤΑΚΙΜ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Λαδάδικα.

Στην πρώτη συνεδρίαση της πρωτοβουλίας συμμετείχαν: Αντωνίου Τάσος (Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Λιβαδίου Ολύμπου “Βοσκός”, Λάρισα), Μαριόγλου Κώστας (Κίνηση 136 – Συνεταιρισμοί νερού Θεσσαλονίκης), Μήτρικας Στέφανος (ΚοινΣΕπ "Γαληνός", Καβάλα και Δίκτυο ΚοινΣΕπ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), Παπαθεοδοσίου Ελένη (ΚοινΣΕπ "Δημιουργίες", Θεσσαλονίκη και Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας), Καρυπίδης Παναγιώτης (ΚοινΣΕπ "Ζείδωρον", Κοζάνη και Δίκτυο ΚοινΣΕπ Δυτικής Μακεδονίας), Παπουτσής Δημήτρης (ΚοινΣΕπ "Κρατήρας", Κοζάνη και Δίκτυο ΚοινΣΕπ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), Μεσιτίδης Βασίλης (ΚοινΣΕπ "Περισυλλογή", Θέρμη Θεσ/κης), Σουρμαϊδου Πόπη (ΚοινΣΕπ "Σπείρα Γης", Πιερία), Σκόρδας Ιωάννης (ΚοινΣΕπ "Σπουρλίτα", Κοζάνη), Νικολάου Κώστας (Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης "Βίος Coop"), Παπαφιλίππου Άσπα (Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας), Καραστάθης Ευθύμης (Ομάδα Παραγωγών Αγίου Γεωργίου Γρεβενών), Αγγέλου Λάζαρος (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία - ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.), Ζιώγας Ηλίας (Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας “Συν-Άλλοις”, Αθήνα), Αναγνώστου Μάκης (Συνεταιρισμός εργοστασίου ΒΙΟΜΕ, Θεσσαλονίκη), Φωτόπουλος Νίκος (Συνεταιριστική “Εφημερίδα των Συντακτών”, Αθήνα), Κάσαρης Πάνος (Αντιδραστήριο ΕΡΤ3).

Διαρκής ενημέρωση στον ιστότοπο της Πρωτοβουλίας: 
http://ssecoops.blogspot.gr/ 

Τα προϊόντα του συνεταιρισμού Μεταγγιτσίου στα ράφια του Βίος Coop

Ο Βίος Coop στο πλαίσιο προώθησης του συνεργατισμού και των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών είναι κοινωνικά και οικονομικά αλληλέγγυος με τα συνεργατικά εγχειρήματα.
Τα προϊόντα του αγροτικού συνεταιρισμού Μεταγγιτσίου (Χαλκιδική), όπως λάδια, ροδόνερο, μπαχαρικά, πάστα ελιάς βρίσκονται στα ράφια του Βίος Coop.

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Τα προϊόντα του συνεταιρισμού Χαλάστρας στα ράφια του Βίος Coop

Ο Βίος Coop στο πλαίσιο προώθησης του συνεργατισμού και των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών είναι κοινωνικά και οικονομικά αλληλέγγυος με τα συνεργατικά εγχειρήματα.
Τα προϊόντα του αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας (Θεσσαλονίκη), ρύζια διαφόρων ειδών βρίσκονται στα ράφια του Βίος Coop.

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Τα προϊόντα του συνεταιρισμού "Βοσκός" στα ράφια του Βίος Coop


Ο Βίος Coop στο πλαίσιο προώθησης του συνεργατισμού και των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών είναι κοινωνικά και οικονομικά αλληλέγγυος με τα συνεργατικά εγχειρήματα.
Τα προϊόντα του αγροτικού κτηνοτροφικού συνεταιρισμού Λιβαδίου "Ο Βοσκός" (Ελασσόνα, Λάρισα), όπως τυριά, κασέρια, βούτυρο, γιαούρτια βρίσκονται στα ράφια του Βίος Coop.

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Κάθε βδομάδα: ΝΕΑ Συλλογική παραγγελία κρεάτων στο "Βίος Coop"

Το συνεταιριστικό μη κερδοσκοπικό παντοπωλείο Βίος Coop διοργανώνει κάθε βδομάδα συλλογική παραγγελία κρεάτων για τα μέλη και τους φίλους.
Τα μέλη και οι φίλοι μπορούν να κάνουν
παραγγελίες με:
α) E-mail στο: info@bioscoop.gr
β) Τηλεφωνικά στο 2310 811918
γ) Επί τόπου στο παντοπωλείο (Κ. Καραμανλή 42)
μέχρι και τη Δευτέρα.
Οι παραλαβές των προϊόντων θα γίνονται την Πέμπτη και την Παρασκευή, που ακολουθούν.


Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Ο Βίος Coop για τη Διεθνή Ημέρα Συνεταιρισμών 2 Ιουλίου 2016

Η φετινή Διεθνής Ημέρα Συνεταιρισμών στις 2 Ιουλίου 2016 έχει κεντρικό σύνθημα: "Συνεταιρισμοί: Η δύναμη να δράσουμε για ένα βιώσιμο μέλλον".
Από το 1923 καθιερώθηκε η Διεθνής Ημέρα Συνεταιρισμών κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου, και από το 1995 αναγνωρίστηκε με ψήφισμα από τον ΟΗΕ.
Οι βασικοί στόχοι της βιωσιμότητας είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και της κλιματικής αλλαγής.
Οι συνεταιρισμοί μπορούν να διαδραματίσουν στην υλοποίηση αυτών των στόχων μοναδικό ρόλο, καθώς συμβάλλουν με την εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών και αξιών στη βιωσιμότητα, την κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης "Βίος Coop" στηρίζει τους τοπικούς ποιοτικούς παραγωγικούς συνεταιρισμούς, μειώνοντας έτσι το οικολογικό αποτύπωμα, το κόστος μεταφοράς και τις τιμές, ενώ παράλληλα στηρίζει τους ποιοτικούς παραγωγικούς συνεταιρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Για παράδειγμα, το 80% των παραγωγών-προμηθευτών του Βίος Coop είναι από τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα, το 67% από την Κεντρική Μακεδονία και το 41% από τον νομό Θεσσαλονίκης. Επίσης, το 65% των συνεργαζόμενων συνεταιρισμών του Βίος Coop είναι από τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα, το 30% από τον νομό Θεσσαλονίκης

Επιπλέον, στο "Βίος Coop", όπως και στους συνεταιρισμούς της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, δεν υφίσταται η σχέση «αφεντικά – υπάλληλοι εργαζόμενοι». Κι αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ούτε αφεντικά ούτε υπάλληλοι εργαζόμενοι με εξαρτημένη μισθωτή εργασία, αλλά μόνον ελεύθεροι συνεταιρισμένοι πολίτες, που άλλοι εργάζονται και συμβάλλουν εθελοντικά χωρίς αμοιβή και άλλοι εργάζονται με αμοιβή.

Στους 30 πρώτους μήνες λειτουργίας του (Δεκ. 2013 - Μαι. 2016), ο "Βίος Coop" παρουσίασε ανοδική τάση του κύκλου εργασιών και συγκεκριμένα, οι πωλήσεις το 2015 αυξήθηκαν κατά 25% σε σχέση με το 2014.
Την ίδια περίοδο, αυξήθηκαν οι αμειβόμενες συνεταιριστικές θέσεις εργασίας κατά 62,5%, ενώ παράλληλα, έγιναν αυξήσεις των μηνιαίων καθαρών αμοιβών των εργαζομένων μελών του Βίος Coop και σήμερα αυτές είναι μεγαλύτερες κατά 25% σε σχέση με τις αντίστοιχες κατώτατες προβλεπόμενες αμοιβές.
Οι δαπάνες αμοιβής της εργασίας ξεπερνούν το 50% των σταθερών λειτουργικών εξόδων, πράγμα που δείχνει καθαρά ότι ο συνεταιρισμός είναι έντασης εργασίας και όχι έντασης κεφαλαίου.
Δημιουργούνται λοιπόν, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες συνεταιριστικές θέσεις εργασίας.
Οι συνεταιρισμοί χτίζουν έναν καλύτερο κόσμο!

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Ανακαίνιση στο Βίος Coop


Το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουνίου 2016 έγινε ανακαίνιση στο "Βίος Coop" με τη συμμετοχή μελών του συνεταιρισμού εργαζομένων με και χωρίς αμοιβή. Δύο νέα ψυγεία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης αντικατέστησαν τα παλιά, ο χώρος άνοιξε σημαντικά και αναδείχθηκαν καλύτερα τα προϊόντα ελληνικών συνεταιρισμών και παραγωγών.Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Ο "Βίος Coop" και η ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. στην εκπομπή "Αντιδραστήριο" της ΕΡΤ3

Η εκπομπή "Αντιδραστήριο" της ΕΡΤ3 στις 22 Ιουνίου 2016, παρουσιάζει το κίνημα στη Γαλλία ενάντια στον εργασιακό νόμο και επίσης, αναφέρεται σε αυτο-οργανωμένα συνεργατικά και συνεταιριστικά εγχειρήματα που συμμετείχαν πρόσφατα στο 5ο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας, στην Ακαδημία Πλάτωνος στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης "Βίος Coop" και η ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) από τον Κάρολο Καβουλάκο.
Συντακτική ομάδα της εκπομπής: Στέλιος Νικητόπουλος και Πάνος Κάσαρης.
Βιντεοσκοπημένη η εκπομπή στη διεύθυνση:
http://webtv.ert.gr/ert3/22ion2016-antidrastirio/

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Γεωγραφική κατανομή των συνεργαζόμενων συνεταιρισμών του Βίος Coop

Γεωγραφική κατανομή των συνεργαζόμενων συνεταιρισμών
του Βίος Coop
Γεωγραφική κατανομή των συνεργαζόμενων συνεταιρισμών του Βίος Coop:
65% από τη Βόρεια Ελλάδα.
30% από τον νομό Θεσσαλονίκης.

Στο Βίος Coop:
- Στηρίζουμε τους τοπικούς ποιοτικούς παραγωγικούς συνεταιρισμούς.
- Μειώνουμε το οικολογικό αποτύπωμα.
- Μειώνουμε το κόστος μεταφοράς και τις τιμές.
- Στηρίζουμε τους ποιοτικούς παραγωγικούς συνεταιρισμούς σε όλη την Ελλάδα.Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Γεωγραφική κατανομή των παραγωγών-προμηθευτών του Βίος Coop

Γεωγραφική κατανομή των παραγωγών-προμηθευτών
του Βίος Coop
Γεωγραφική κατανομή των παραγωγών-προμηθευτών του Βίος Coop:
80% από τη Βόρεια Ελλάδα.
67% από την Κεντρική Μακεδονία.
41% από τον νομό Θεσσαλονίκης.

Στο Βίος Coop:
- Στηρίζουμε την τοπική ποιοτική παραγωγή.
- Μειώνουμε το οικολογικό αποτύπωμα.
- Μειώνουμε το κόστος μεταφοράς και τις τιμές.
- Στηρίζουμε την ποιοτική παραγωγή σε όλη την Ελλάδα.Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΧΡΥΣΟΥ

Το Σάββατο 4-6-2014 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη συναυλία αλληλεγγύης στους εκατοντάδες αγωνιστές ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, που διώκονται με βαριές κατηγορίες απλά και μόνο επειδή τόλμησαν να υπερασπιστουν τον τόπο τους, τις ζωές τους και το μέλλον των παιδιών τους.
Ενόψει της μεγάλης δίκης που είχε οριστεί για την Πέμπτη 9/6 στη Θεσσαλονίκη με κατηγορούμενους 21 αγωνιστές (η οποία τελικά πήρε αναβολή για τις 13 Μαρτίου του 2017), πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης σειρά παρεμβάσεων με αποκορύφωμα τη συναυλία της 4ης Ιουνίου στο Σρατόπεδο Κόδρα.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της:
-Το Δήμο Καλαμαριάς για τη διάθεση του χώρου (Στρατόπεδο Κόδρα), τη στήριξη και την καλή συνεργασία μας.
-Τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους της ΕΤ3 για την τηλεοπτική κάλυψη της συναυλίας και τη γενικότερη τεράστια προσφορά τους στο κίνημα.
-Το Στέκι Μεταναστών, το Βίος Coop και τις Ακυβέρνητες Πολιτείες για την πολύτιμη  βοήθειά τους .
-Τα μουσικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στη συναυλία αφιλοκερδώς.
-Τις πολιτικές οργανώσεις. τις συλλογικότητες, τα κινήματα και όλους τους αλληλέγγυους συναγωνιστές που είναι κοντά μας και στηρίζουν τον αγώνα .
-Τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας ''Ο Αγκαλίτσας'' για την πολύπλευρη βοήθειά του.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΧΡΥΣΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.: Συγκριτική ανάλυση δεδομένων ανάμεσα στα αποτελέσματα των αναπτυξιακών νόμων και του "Βίος Coop"

της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΣ COOP

Αν αυτές οι κρατικές ενισχύσεις δίνονταν με το μοντέλο του "Βίος Coop", δηλ. της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), οι νέες θέσεις εργασίας που θα προέκυπταν θα ήταν 1.014.362, δηλ αρκετές για να ανοίξουν περίπου 145.000 καταστήματα βιος coop ! 

 Το υπουργείο Ανάπτυξης παρουσιάζοντας το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου έδωσε στοιχεία των αποτελεσμάτων των τριών προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, που ψηφίστηκαν το 1998( ν.2601/98), το 2004 (ν.3299/04) και 2011 (3908/11).

 Η κριτική που άσκησε η ΠΡΩΣΚΑΛΟ στο σχέδιο είναι ότι παρόλες τις διακηρύξεις για ένα “άλλο” μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στην ΚΑΛΟ, τελικά και αυτή η κυβέρνηση φαίνεται να παίρνει τον ίδιο δρόμο με τις προηγούμενες: προώθηση της ιδιωτικής οικονομίας που ευθύνεται, μαζί με το κρατικο-κυβερνητικό πελατειακό σύμπλεγμα, για την καταβαράθρωση της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος στη χώρα μας.

 Πέρα όμως από την κριτική, σημασία έχει να δείξουμε καθαρά τι εννοούμε όταν μιλάμε για ένα “άλλο” μοντέλο ανάπτυξης και πώς αυτό μπορεί να γίνει πράξη μέσα στις σημερινές συνθήκες κρίσης, ύφεσης και παραγωγικής κατάρρευσης.

 Για να αποδείξουμε αυτό που λέμε προχωρήσαμε σε μια σύγκριση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών νόμων με το παράδειγμα του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού βιος coop, που ιδρύθηκε το Μάρτη του 2012, με βάση το ν.1667/86, και άνοιξε το πρώτο κατάστημά του την 1η Δεκέμβρη του 2013.

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Σεμινάριο Κ.ΑΛ.Ο. στο ΕΛΓΟ "Δήμητρα", Θεσσαλονίκη

«Εκπαίδευση και Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία: Μια πρώτη προσέγγιση. Θεωρία και Πράξη» ήταν το θέμα του 5ου Σεμιναρίου / Ημερίδας, που διοργάνωσε το Εργαστήριο Προστασίας, Διατήρησης και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών στις 8 Ιουνίου 2016, στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ "Δήμητρα" στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια με θέματα:
- Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και βοτανικοί κήποι, Δρ. Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια
- Σχολεία Αγρού για Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά: Στο μέσο της διαδρομής, Χρυσάνθη Χαρατσάρη, Δρ. Γεωπόνος, με ειδίκευση στη Γεωργική Εκπαίδευση
- Οριοθετήσεις της Αλληλέγγυας Κοινωνικής Οικονομίας, Δρ. Κώστας Νικολάου, Καθηγητής-Σύμβουλος Ε.Α.Π.
- Τοπικά προϊόντα και συλλογική επιχειρηματικότητα, Δρ. Σταυριανή Κουτσού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Εκπαίδευση στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, Θανάσης Δεβετζίδης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Εκπαιδευτής ενηλίκων
- Βιωματική μάθηση στο πεδίο, Τζόυσυ Λουΐζα, MSc στις Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές, DipEd Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Χατζηαργυρίου Βικτώρια, Βιολόγος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΜΠΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
- Ομάδα. Το ανήκειν σε ομάδα. Συνεργασία των μελών μιας ομάδας, Δρ. Ανδρέας Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχολογίας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Το "Βίος Coop" χρησιμοποίησαν ως παράδειγμα στις εισηγήσεις τους οι: Κ. Νικολάου, Σ. Κουτσού και Α. Οικονόμου, αξιοποιώντας και την εμπειρία τους ως μέλη του Βίος Coop.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Διεθνές συνέδριο Κ.ΑΛ.Ο. στην Αθήνα

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία: ανταλλαγή ελληνικών και γαλλικών εμπειριών" πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2016 στην Αθήνα, στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου, που διοργάνωσε το IFRIS (Institut Francilien Recherche, Innovation et Société) - Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
Εισηγητές: Petros Linardos (economist, expert on social economy), Yiannis Barkas (advisor to deputy minister, Ministry of Labour), Kostas Nikolaou (adj. professor of Cities Environmental Planning, Hellenic Open University), Georgia Bekridaki (member of “Solidarity for All” organisation),
Παρεμβάσεις: Jean-Louis Laville (professor, CNAM), Annie Berger (president, Association Régionale de Développement de l'Economie Solidaire - ARDES), Benjamin Coriat (professor of economy, University Paris 13).
Συντονιστής: Rigas Arvanitis (director, IFRIS).
Έγινε αναφορά σε εγχειρήματα της Θεσσαλονίκης: ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο., Βίος Coop, Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο., Κίνηση 136, Πρωτοβουλία κοινωνικής διαχείρισης απορριμμάτων, ΒΙΟΜΕ, ΚΟΙ.ΝΟ.

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Ο Βίος Coop σε κεντρική συζήτηση του 5ου Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας

Ο Βίος Coop συμμετείχε σε κεντρική συζήτηση με γενικό τίτλο "Αυτοδιαχείριση της Εργασίας: Εμπειρίες και Προοπτικές - Ο Ρεαλισμός της Ουτοπίας" στις 4 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, Αθήνα, 3-5 Ιουνίου 2016.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι:
- Σταύρος Δουβίκας (ΡΟΜΠΕΝ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ)
- Κώστας Ζαφειρόπουλος (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ)
- Κάρολος Καβουλάκος (BIOS COOP)
- Δημήτρης Πουλόπουλος (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ)
- Κώστας Χαριτάκης (ΒΙΟΜΕ)
Συντονιστής: Μιχάλης Μπούργος.

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Ο "Βίος Coop" στην εκπομπή "Αντιδραστήριο" της ΕΡΤ3

Η εκπομπή "Αντιδραστήριο" της ΕΡΤ3 στις 1 Ιουνίου 2016, καταγράφει τις δράσεις του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης "Βίος Coop", της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία), της "Κίνησης 136" για τη συνεργατική διαχείριση του νερού και του Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού Καταλονίας (C.I.C.).
Συντακτική ομάδα της εκπομπής: Στέλιος Νικητόπουλος και Πάνος Κάσαρης.
Βιντεοσκοπημένη η εκπομπή στη διεύθυνση:
http://webtv.ert.gr/ert3/01ion2016-antidrastirio/

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες με συνεργασία του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης και του Βίος Coop

Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης υλοποιεί αλληλέγγυο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης (με δικά του μέσα, παρά τις μικρές οικονομικές δυνατότητές του) σε οικογένειες που φιλοξενούν πρόσφυγες και δυσκολεύονται οικονομικά αλλά και κοινωνικές συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στην στήριξη προσφύγων, σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Θεσσαλονίκης "Βίος Coop".
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση από το Κοινωνικό Ιατρείο για την προμήθεια τροφίμων και ειδών ανάγκης από το Βίος Coop, το οποίο επιπλέον παρέχει έκπτωση 10% στις αγορές αυτές.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Ο Βίος Coop στην ενότητα Κοινωνικής Οικονομίας του 3ου Πανελλαδικού Επιχειρηματικού Συνεδρίου

Παρουσίαση του Βίος Coop έγινε στην ενότητα για την κοινωνική οικονομία στο πλαίσιο του 3ου Πανελλαδικού Επιχειρηματικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Business Mentality, στις 20 και 27 Μαΐου 2016, σε αίθουσα του The Met Hotel, Θεσσαλονίκη.
"Βίος Coop: Χτίζοντας ένα κοινωνικά και οικονομικά αλληλέγγυο μέλλον" ήταν το θέμα της προσκεκλημένης εισήγησης, που έγινε από τον Κώστα Νικολάου.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Ο Βίος Coop στο 5ο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας, Αθήνα

Ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης "Βίος Coop" συμμετέχει και φέτος στο 5ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας που θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Ιουνίου 2016 στο χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος, Αθήνα.
Το φεστιβάλ από το 2012 μέχρι σήμερα συντέλεσε με τον τρόπο του στην εξέλιξη της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας στον ελλαδικό χώρο και στην παγίωση της στη συνείδηση των ανθρώπων ως μια πραγματικότητα. Εκατοντάδες πλέον άνθρωποι ασχολούνται ενεργά στο τομέα της παραγωγής και χιλιάδες ωφελούνται από το προϊόν αυτής της οικονομίας που δεν είναι πάντα υλικό αλλά έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά εμπνέοντας και δίνοντας δύναμη στους συνανθρώπους μας να παλέψουν στον αγώνα για την επιβίωση αποπνέοντας παράλληλα έναν αέρα ελευθερίας που μόνο η συνθήκη της αλληλεγγύης μπορεί να προσφέρει: ο άνθρωπος για την φύση και τον άνθρωπο.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.festival4sce.org

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Συμμετέχοντες ευρωπαϊκού προγράμματος διατροφής ενημερώνονται για το Βίος Coop

Συμμετέχοντες του ευρωπαϊκού προγράμματος "Food Smart Cities for Development", προερχόμενοι από δήμους και φορείς διαφόρων ευρωπαϊκών πόλεων επισκέφθηκαν το Βίος Coop στις 19 Μαΐου 2016 για να ενημερωθούν. Η δράση οργανώθηκε από την Fair Trade Hellas και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.). Η παρουσίαση του Βίος Coop έγινε από τον Άρη Χατζηνικολάου.

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Συγκριτική έρευνα του Maastricht University για το Βίος Coop στον FM100,6

Το υψηλό επίπεδο συμμετοχής και το χαμηλό επίπεδο απόστασης των μελών στο Βίος Coop σε σύγκριση με άλλους καταναλωτικούς, αγροτικούς και πιστωτικούς συνεταιρισμούς της Ολλανδίας και Ελλάδας, που προέκυψε από έρευνα του Maastricht University, παρουσιάσθηκαν - μεταξύ άλλων - στην 22η εκπομπή του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, που μεταδόθηκε την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 στις 6:00-7:00 μμ στα FM 100,6 (το δημοτικό ραδιόφωνο εθελοντών της Θεσσαλονίκης) και διαδικτυακά στο www.fm100.gr και η οποία είχε σαν θέμα "Απόσταση, συμμετοχή και αποτύπωμα συνεργατικών και εθελοντικών εγχειρημάτων".
Καλεσμένος: ο Θεόδωρος Μπένος, ερευνητής στο Maastricht University (Ολλανδία) και εξωτερικός συνεργάτης του Ιταλικού Ινστιτούτου Αγροτικών Ερευνών “CREA” (σε σύνδεση μέσω Skype).
Συντονισμός - παρουσίαση: Δρ. Κώστας Νικολάου και Δρ. Άσπα Παπαφιλίππου.
Ηχοληψία-Πολυμέσα: Γιάννος-Άγγελος Νικολάου.
Συζητούνται: Τι είναι το φαινόμενο της «απόστασης» που παρατηρείται σε συνεργατικά σχήματα; Έρευνες και παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πως συνδέεται με τον αρχαίο θεσμό του «οστρακισμού» και πως αντιμετωπίζεται; Γιατί η «ολιστική» συμμετοχή παίζει σημαντικό ρόλο στις συλλογικές κινήσεις και πως συνδέεται με την έννοια της «μέθεξης»; Γιατί ο «διάλογος» μεταξύ εθελοντικών εγχειρημάτων είναι πιο επίκαιρος από ποτέ;
Το αρχείο της ηχογραφημένης εκπομπής είναι στη διεύθυνση:
https://www.mixcloud.com/univsse/e22-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%80%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/